Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Yhdessä turvallisempi maailma

Speltid: 45 min
Årskurser: 7.-9., toinen aste
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto, historia, terveystieto, katsomusaineet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Tutustua lapsen oikeuksiin erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.
 • Pohtia turvallisuuden eri puolia ja turvallisuuteen vaikuttavia asioita.
 • Huomata, miten turvallisuus liittyy kestävän elämäntavan rakentamiseen.

 

Ohje:  

1. Katsokaa video Yhdessä.

2. Tutustukaa Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeudet koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita.

3. Keskustelkaa pienryhmissä tai pareittain: 

 • Onko asuinalueellanne turvallista?
 • Mitkä asiat lisäävät turvallisuutta?
 • Mitä turvallisuus mielestänne tarkoittaa?
 • Lapsen oikeuksien sopimus sisältää lapsen oikeuden syrjimättömyyteen: ”Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.” Miten turvallisuus liittyy mielestänne lapsen oikeuteen elää ilman syrjintää?
 • Mitä muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita keksitte? Esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa, kaupungilla, somessa, digitaalisissa peleissä tai muualla?
 • Miten voimme itse vaikuttaa turvallisuuteen?
 • Miten turvallisuus liittyy mielestänne lapsen oikeuteen ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia (Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 13)?
 • Miten turvallisuus mielestänne liittyy lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen? Miten turvallisuus liittyy hyvän ja kestävän elämäntavan rakentamiseen?

4. Laatikaa keskustelunne pohjalta pienryhmissä tai pareittain ohjeet lähialueenne asukkaille turvallisuuden lisäämiseen. Voitte valita, kenelle ohjeenne suuntaatte: lapsille ja nuorille, opettajille, alueen aikuisille vai kaikille alueen asukkaille? Laatikaa sellaiset ohjeet, jotka mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jokainen voi elää turvassa omana itsenään ja vaikuttaa kestävämmän elämäntavan edistämiseen omalla tavallaan. Jakakaa lopuksi ohjeenne valitsemallanne tavalla, esim. koulun ilmoitustaululla, koulun omassa blogissa tai somessa tai lähikaupan ilmoitustaululla. Seuratkaa, miten ohjeenne otetaan vastaan ja millaisia vaikutuksia niillä on.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.