Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Video lapsen oikeuksien sopimuksesta ja keskustelu

Speltid: 15 min.
Årskurser: esiopetus, 3.-6. , 1.-2.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, historia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• tutustua lapsen oikeuksien sopimukseen tai kerrata lapsen oikeuksia

 

Ohjeet:

 1. Katsokaa video lapsen oikeuksista. Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä videota katsellessaan:
  - Mitä oikeuksia videolla mainitaan?
  - Kenelle lapsen oikeudet kuuluvat?
  - Miksi oikeudet ovat tärkeitä?
  - Miksi lapsille on laadittu oma ihmisoikeussopimus?
 2. Katsokaa Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet -video, UNICEF (2018, 3:26 min.).
 3. Keskustelkaa, mitä oppilaat videolla kuulivat tai näkivät. Millaisia kysymyksiä video herätti?

Purku:

 1. Käykää yhdessä läpi, mikä on lapsen oikeuksien sopimus
  - Maailman päättäjät ovat Yhdistyneissä kansakunnissa, YK:ssa, vuonna 1989 sopineet 54 oikeudesta, jotka kuuluvat maailman jokaiselle lapselle
  (universaaliuden periaate)
  - Kaikki oikeudet ovat perustavanlaatuisen tärkeitä ja välttämättömiä (perustavuus) ja keskenään yhtä arvokkaita (jakamattomuus). Niitä ei voi ottaa keneltäkään pois (luovuttamattomuus).
  - Kaikki maailman maat, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ovat sitoutuneet siihen, että valtio huolehtii lainsäädännön kautta, että oikeudet toteutuvat. Esimerkiksi Suomessa lakiin on kirjattu, että jokaisen lapsen on käytävä koulua eikä lasta saa satuttaa.
  - Oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen on ensisijaisesti valtion vastuulla ja aikuisten tehtävänä. Myös lapset voivat vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että luokkakaverilla on turvallista ja hyvä olla koulussa ja oppia. (Oppilailta voi kysyä, että miten?)
  - Valitettavasti, huolimatta lainsäädännöstä, oikeudet eivät toteudu kaikkialla ja kaikkien lapsien kohdalla. Oikeuksista on tärkeää keskustella, jotta aikuiset ja lapset tuntevat lapsen oikeudet ja osaavat edistää ja vaatia niiden toteutumista.

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.