Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Suomessa evakot saivat apua UNICEFilta – video ja keskustelu

Speltid: 15 min
Årskurser: 3.-6. , 7.-9.
Läroämne: katsomusaineet, ympäristöoppi, historia, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Ymmärtää, että Suomessakin on jouduttu pakenemaan, ja maan sisäiset pakolaiset (evakot) sekä muut sodasta kärsineet lapset saivat apua UNICEFilta
• Harjoitella myötätuntotaitoja

 

Ohjeet:

  1. Kerro oppilaille, että Suomi soti toisessa maailmansodassa 1939–1945. Noin joka kymmenes suomalainen joutui pakenemaan sotaa ja jättämään kotinsa. Entisen Itä-Suomen (nykyisen Venäjän) alueelta, Karjalasta ja Petsamosta, pakeni sodan aikaan hieman alle puoli miljoonaa suomalaista. Voit havainnollistaa näyttämällä Suomen karttaa ajanjaksolta. Maan sisäisiä pakolaisia kutsutaan evakoiksi. Lisäksi Ruotsiin evakuoitiin noin 80 000 lasta, joista suuri osa palasi Suomeen sodan päätyttyä.
  2. Katsokaa Irjan tarina siitä, kun hän pakeni kotoaan Itä-Suomesta 6-vuotiaana. Näytä oppilaille UNICEF auttoi nuorta Irja Vuorista -video. 

  3.  Keskustelkaa tukikysymysten avulla videosta:

- Mitä evakot ehtivät pakata mukaansa?
- Miksi ihmiset olivat surullisia matkalla?
- Mitä Irja ja veli saivat UNICEFilta?
- Miten muuten UNICEF auttoi suomalaislapsia?
- Mitä Irja ajattelee nykyisistä pakolaisista?

Purku:

  1. Kertaa, että ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa ja valtion on tarjottava turvapaikka sitä tarvitsevalle. Avuntarvetta ei voi ennakoida, turvapaikkaa voi tarvita yllättäen. Tälläkin hetkellä maailmassa lähes 70 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotoaan joko maan sisällä tai maan rajojen ulkopuolelle sotien, luonnonkatastrofien (esim. maanjäristysten ja tulvien) tai vainon takia. Lisäksi ilmastonmuutoksen takia yhä useamman pitää muuttaa pois kotiseuduiltaan kuivuuden ja sitä seuraavan ruoan ja veden puutteen takia.
  2. Monet kansainväliset järjestöt, kuten UNICEF, auttoivat toisen maailmansodan uhreja ja auttavat katastrofien, sotien ja vainojen uhreja tänäkin päivänä.
  3. Ihmisoikeussopimuksissa maat ovat sitoutuneet tarjoamaan suojelua ja turvaa apua tarvitseville ihmisille. Lapsen oikeuksien sopimuksessa on erikseen sovittu valtioiden velvollisuudesta huolehtia pakolaislasten oikeuksien toteutumisesta.

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.