Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Reilu koulu -videon tekeminen

Speltid: 1-2 oppituntia
Årskurser: 3.-6. , 1.-2., 7.-9.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Pohtia yhdenvertaisuuden toteutumista omassa koulussa.
• Suunnitella ja toteuttaa video tai kuva jostain yhdenvertaisuuteen liittyvästä aiheesta.
• Harjoitella itseilmaisua draaman keinoin.

 

Ohjeet:

 1. Suunnitelkaa ja kuvatkaa videoita, joiden aiheena on "Reilu koulu".
 2. Keskustelkaa pienryhmissä,onko kaikilla oppilailla koulussa hyvä olla. Miksi?
  Miksi ei? Pienryhmät kirjoittavat pohdintansa muistiin.
 3. Pyydä oppilaita valitsemaan videotaan varten joko vaihtoehto A tai B
  • Vaihtoehto A: Ongelma. Miksi jollain oppilaalla on kurjaa tai vaikeaa olla koulussa? Kenen pitäisi ratkaista ongelma? Miten ongelma ratkaistaan?
  • Vaihtoehto B: Onnistuminen. Miksi oppilailla on hyvä olla koulussa? Kenen tai millaisen toiminnan ansiosta asia on mallillaan? Miten jatketaan tästä eteenpäin?
 4. Seuraavaksi oppilaiden tehtävänä on käsikirjoittaa tai kuvakäsikirjoittaa 1–2 minuutin video valitsemastaan tilanteesta:
  - Onko kyseessä mainosvideo, vaikuttamiskampanjavideo, vlogi vai videokertomus muutoksesta?
  - Ketkä ovat videon roolihahmot tai päähenkilöt?
  - Missä ja miten video alkaa?
  - Miten ongelma tai onnistuminen ilmenee videolla?
  - Miten ongelma ratkeaa? Miten onnistumista iloitaan? Kuka tekee ja mitä?
 5. Katsokaa valmiit videot. Keskustelkaa:
  - Mitä näitte videolla ja mihin lapsen oikeuteen video liittyi?
  - Videon tehnyt ryhmä kertoo itse, mitä he videolla halusivat kertoa ja mihin oikeuteen video liittyi.

Purku:

 1. Kertaa, että lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle alle 18-vuotiaalle eikä ketään saa syrjiä. Valtion ja aikuisten tehtävänä on huolehtia, että oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.
 2. Myös lapset voivat vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen olemalla esimerkiksi kaveri kaikille, puuttumalla kiusaamiseen ja kertomalla lapsen oikeuksista – esimerkiksi tekemällä Reilu koulu! -videon.


Alkuperäinen lähde: Harjoitus muokattu www.lapsenoikeudet.fi -sivuston videokilpailun (2017) pohjalta.

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.