Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Rättigheter och plikter

Speltid: 20-30 min.
Årskurser: 3.-6. , 7.-9.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Produkttyper: Tehtävät

Syfte:

Eleverna förstår att det i deras rättigheter också ingår skyldigheter att respektera andras rättigheter.

Tillbehör:

Vita och röda papperslappar, Mattias berättelse. Bilagan finns längst ner på sidan.

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper på 3-4. Ge 10 vita papperslappar till varje grupp.
 2. Be grupperna skriva ned de viktigaste rättigheterna som de tycker de har på papperslapparna. Sammandraget av Konventionen om barnets rättigheter kan användas som hjälp.
 3. När grupperna har skrivit ned sina viktigaste rättigheter, förklara att det i varje rättighet också ingår en eller flera plikter. Exempel:
  • Om du har rätt att köra bil, så är det din plikt att köra enligt trafikreglerna utan att äventyra andra människors säkerhet.
  • Om du har rätt att göra dig hörd, så är det din plikt att lyssna på och respektera andras åsikter.
 4. Dela ut de röda lapparna till grupperna när eleverna har uppfattat sambandet mellan rättigheterna och plikterna. Be grupperna att skriva ned de plikter som hör till rättigheterna på de röda lapparna (10 st.).
 5. När det finns en plikt (röd lapp) för varje rättighet (vit lapp) så blandar gruppen ihop alla lappar och byter sedan hela bunten med en bunt från en annan grupp.
 6. Grupperna ordnar de nya lapparna i rättighet/plikt -par och kontrollerar sedan att de har gjort rätt med den grupp som de har fått lapparna av.
 7. Fortsätt arbetet med en diskussion:
  • Var det svårt att hitta på plikterna? Varför?
  Läs Mattias berättelse.
  • Hurudana rättigheter har pakistanska elever? Hurudana har Mattias?
  • Hurudana plikter har pakistanska elever? Hurudana har Mattias?
  • Har Mattias större rätt att gå i skola än pakistanska barn?
  • Om Mattias skulle bli tvungen att gå i skola i Pakistan, hurudana rättigheter skulle han då kräva åt sig själv där?
  • Tryggar er skolas regler rättigheterna eller betonar de plikterna? Varför?
  • Hurudana rättigheter skulle eleverna vilja ha?
  • Hurudana rättigheter och plikter har barn enligt Finlands lag? 

Idéer till fortsatt arbete:

 • Klassens och skolans regler betonar ofta plikterna. Varför är det så här? Fundera över vilka rättigheter som ingår i reglerna. Exempel: Till regeln "Härja inte i klassen!" kan man tänka sig rättigheten "Alla har rätt till ett lugnt och tryggt arbetsutrymme".
 • Gör nya regler till klassen som betonar rättigheterna.
 • Eleverna ritar eller skriver om sina plikter.
 • Fundera över vilka saker föräldrarna eller skolans personal ansvarar över.

Öppna bilagan

På Svenska

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.