Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Mitä minä voin tehdä ja mitä valtion täytyy tehdä? (4.–6. luokka)

Speltid: 45 min.
Årskurser: 3.-6.
Läroämne: ympäristöoppi, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Oivaltaa, että lapsen oikeus on ensisijaisesti valtion ja aikuisen velvollisuus.
• Oivaltaa, että lapsen oikeuksiin liittyy myös velvollisuus kunnioittaa toisten oikeuksia.
• Oivaltaa, miten sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista voi edistää.

Tarvikkeet:

Viisi valkoista, viisi punaista ja viisi vihreää lappua jokaiselle ryhmälle. Harjoituksen tueksi voi jakaa Lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettynä, liite sivun alaosassa tai verkossa.

Ohjeet:

 1. Jaa oppilaat pienryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee viisi valkoista, punaista ja vihreää paperilappua. Lisäksi ryhmät voivat käyttää lähteenä lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettyä versiota tulosteena tai verkkoaineistona.
 2. Kerratkaa, että oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen on valtion ja aikuisten velvollisuus. Lisäksi jokaisen ihmisen velvollisuus on kunnioittaa toisten oikeuksia. Myös lapsilla on keinoja edistää sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista.
 3. Keksikää yhdessä omasta elämästänne esimerkkejä lapsen oikeuksiin liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja vaikuttamiskeinoista, esimerkiksi:
  - Oikeus: Jokaisella on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
  - Velvollisuus: Valtion tulee tarjota sairaanhoitoa riippumatta lapsen varallisuudesta, rakennettava terveyskeskuksia ja huolehdittava, että on koulutettuja lääkäreitä.
  - Vaikuttamiskeino: Lapsen tulee huolehtia omasta ja muiden terveydestä esimerkiksi pesemällä käsiä. Lisäksi lapsi voi opetella perusensiaputaidot.
 4.  Pyydä oppilaita tarkastelemaan lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennelmää ja kirjoittamaan: 
  - valkoiselle lapulle jokin lapsen oikeus
  - punaiselle lapulle keino, jolla valtio edistää oikeuden toteutumista
  - vihreälle lapulle keino, jolla lapset voivat edistää oikeuden toteutumista
 5. Ryhmä sekoittaa kaikki omat laput keskenään ja vaihtaa koko nipun toisen ryhmän kanssa. Jokaisella ryhmällä on viisi oikeutta sekä niihin liittyvät velvollisuudet ja vaikuttamiskeinot.
 6. Ryhmät järjestävät saamansa laput ryhmiin ja tarkastavat itse kirjoittamiensa lappujen järjestyksen.

Purku:

 1. Käykää läpi oppilaiden valitsemat oikeudet ja niihin keksityt velvollisuudet ja keinot. Keskustelkaa:
  - Miksi aikuisilla on enemmän velvollisuuksia kuin lapsilla?
  - Millaista oli keksiä keinoja edistää oikeuksien toteutumista?
  - Miten teidän luokassa voisi edistää lapsen oikeuksien toteutumista?
  - Kerratkaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti aikuisten ja valtion lainsäädännön ja viranomaisten velvollisuus. Kuitenkin, myös jokainen lapsi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omien ja muiden lasten oikeuksien toteutumiseen.

Alkuperäinen lähde: harjoitus muokattu. Oikeuden aika! - opas lasten oikeuksiin, luokille 3-6 (s. 47–48).

Öppna bilagan

Suomeksi

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.