Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Mitä minä voin tehdä ja mitä valtion täytyy tehdä? (1.-4. luokka)

Speltid: 45 min.
Årskurser: 3.-6. , 1.-2.
Läroämne: ympäristöoppi, katsomusaineet
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Oivaltaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti valtion ja aikuisen velvollisuus.
• Oivaltaa, että lapsen oikeuksiin liittyy myös jokaisen velvollisuus kunnioittaa toisten oikeuksia.
• Oivaltaa, miten sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista voi edistää.

 

Ohjeet:

 1. Pohtikaa, mitä aikuisten täytyy tehdä ja mitä lapset voivat tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuvat. Oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen on valtion ja aikuisten velvollisuus, mutta jokaisen ihmisen velvollisuus on kunnioittaa toisten oikeuksia. Lisäksi myös lapsilla on keinoja edistää sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista.
 2. Keksikää yhdessä oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vaikuttamiskeinoihin liittyviä esimerkkejä oppilaiden omasta elämästä, esimerkiksi:
  - Oikeus: Jokaisella on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
  - Velvollisuus: Missä ja miten oppilaat saavat hoitoa? Käykää yhdessä läpi, että esimerkiksi juuri sairaaloiden ja terveyskeskusten järjestäminen, lääkkeiden turvaaminen ja lääkäreiden kouluttaminen on valtion, maan päättäjien, velvollisuus eli tehtävä.
  - Vaikuttamiskeino: Mitä lapset voivat tai lasten täytyy tehdä, jotta jokainen voi elää terveenä? Lapsen tulee huolehtia omasta ja muiden terveydestä esimerkiksi pesemällä käsiä. Ei saa yskiä toisia päin. Lisäksi lapsi voi opetella perusensiaputaidot.
 3. Valitse kaikille oppilaille yhteinen oikeus ja kirjoita se taululle tai anna oppilaiden valita jokin lapsen oikeus. Keskustelkaa, mitä kaikkea valittuun oikeuteen kuuluu.
 4. Pohtikaa, mitä valtion ja lasten täytyy tehdä, jotta oikeus toteutuu. Kirjatkaa keksimänne esimerkit näkyviin. Ensimmäiselle riville kirjoitetaan tai piirretään oikeus, toiselle riville, valtion velvollisuus edistää oikeuden toteutumista ja kolmannelle riville, oppilaan omat vaikuttamiskeinot oikeuden toteutumiseen.

PURKU:

 1. Keskustelkaa:
  - Miksi aikuisilla on enemmän velvollisuuksia kuin lapsilla?
  - Millaista oli keksiä keinoja edistää oikeuksien toteutumista?
  - Miten teidän luokassanne voisi edistää oikeuden toteutumista?
 2. Kerratkaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti aikuisten ja valtion lainsäädännön ja viranomaisten velvollisuus. Kuitenkin myös jokainen lapsi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omien ja muiden lasten oikeuksien toteutumiseen. Voitte esittää pantomiimina keinoja, jolla lapset voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Muiden oppilaiden tehtävänä on arvata, mitä esityksessä tapahtuu ja mihin oikeuteen esitys liittyy.

Öppna bilagan

Suomeksi

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.