Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Missä vaatteesi on valmistettu?

Speltid: 15 min
Årskurser: 3.-6.
Läroämne: katsomusaineet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Ymmärtää globaalia talousjärjestelmää vaatteiden tuotantoketjujen kautta.
• Pohtia, miksi vaatteiden ja tavaroiden tuotanto painottuu joillekin alueille.
• Pohtia, miten halpatuotanto liittyy lapsen oikeuksiin.

 

Ohjeet:

 1. Tarkastelkaa maailmankarttaa (esim. www.amcharts.com/visited_countries/) Käykää yhdessä läpi, missä Suomi sijaitsee ja missä eri maanosat sijaitsevat.
 2. Pyydä oppilaita katsomaan, missä jokin oma vaate tai tavara on valmistettu.
 3. Merkitkää tai tunnistakaa vaatteiden valmistusmaat maailmankartalta.
 4. Tarkastelkaa karttaa. Keskittyykö vaatteiden tuottaminen jonnekin päin maailmaa? Miksi?
 5. Kerro, että yritykset pyrkivät useimmiten valmistamaan tuotteensa halvalla, jotta voitto olisi suuri. Keskustelkaa oppilaiden ikätason mukaisesti, miksi vaatteiden valmistaminen on halvempaa esimerkiksi Bangladeshissa kuin Suomessa.
  - Vaatteita on yleensä halvempi valmistaa maissa, joissa elintaso on alhaisempi ja lainsäädäntö
  ja lainvalvonta tehottomampaa tai ihmisoikeusnäkökulmasta huonompaa. Työvoima ei ole kaikkialla järjestäytynyt eivätkä työntekijät siten pysty esittämään vaatimuksia, työehtojen sopiminen ei ole kaikkialla työntekijöille mahdollista tai sallittua, lainsäädäntö ei ole työntekijän kannalta yhtä hyvä kaikkialla, lainvalvonta ei ole yhtä tehokasta kaikkialla, työvoimasta on liikatarjontaa suuren väestönkasvun maissa.
  - ILO:n selvityksen (2017) mukaan 18 miljoonaa lasta työskentelee teollisuuden parissa, kaivoksilla ja tehtaissa. Lisäksi osa plantaaseilla työskentelevistä lapsista kerää puuvillaa, kahvia tai teetä.
  - Kerro myös, että tiedon lisääntymisen myötä yhä useampi yritys on aiempaa tarkempi alihankkijoidensa työolosuhteista, esimerkiksi siitä, millaiset työolosuhteet vaatemerkin vaatetehtaalla on.

Purku:

 1. Kertaa, että jokaisella lapsella on Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus olla tekemättä työtä. Työtä tekevän lapsen muutkaan ihmisoikeudet eivät toteudu. Lisäksi, jos lapsi tekee päivisin töitä, hän ei pääse kouluun eikä köyhyyden kierre katkea.
 2. Kerro, että lasten työntekoa estetään ja siihen puututaan sekä lainsäädännöllä että lainvalvonnalla. Monet järjestöt, kuten UNICEF, tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat kaikkialla. Lisäksi jokainen meistä voi kuluttajana vaatia yrityksiltä tietoa siitä, missä ja miten tuotteet, esimerkiksi vaatteet, valmistetaan.

Uppgift En del av materialet

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.