Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Maailmaa muuttavia tekoja

Speltid: 45 min
Årskurser: 7.-9., toinen aste
Läroämne: maantieto, katsomusaineet, terveystieto, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keinoihin vaikuttaa tavoitteiden edistämiseen
• Löytää innostavia vaikuttamiskeinoja ja innostaa muita kestävän kehityksen edistämisestä

Ohje:

1. Katsokaa video Maailman suurin oppitunti 2 (5:16 min).


2. Keskustelkaa videosta pienryhmissä tai pareittain:
– Missä maissa videon nuoret asuvat?
– Millaisia haasteita videon nuoret ovat kohdanneet?
– Millaisia tekoja nuoret tekivät kestävän kehityksen hyväksi?
– Mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin nuorten ideat mielestänne liittyvät?
– Mitä mieltä olette väitteestä ”Kukaan ei voi yksin kääntää ilmastonmuutoksen suuntaa, mutta jokainen voi tehdä jotain.”? Millaisia pieniä tai suuria tekoja teet omassa elämässäsi maapallon hyväksi?
– Mitkä asiat voivat olla esteenä uusien toimintatapojen aloittamiselle? Millaiset tunteet tai ajatukset saattavat estää uuden toiminnan aloittamisen? Miten esteenä olevia asioita ja tunteita voisi ratkoa? Yksin tai yhdessä?


3. Katsokaa video Maailman suurin oppitunti 3 (4:44).


4. Laatikaa pienryhmissä tai pareittain lyhyet ohjeet siitä, miten kuka tahansa voisi ryhtyä toimiin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Voitte suunnata ohjeet koulun muille oppilaille, asuinalueenne asukkaille tai vaikkapa kaikille maailman ihmisille. Voitte ottaa ideoita katsomistanne videoista sekä keskustelustanne. Keksikää ohjeille houkutteleva ja kannustava otsikko. Voitte lisätä ohjeisiin myös kuvitusta. Postatkaa ohjeenne esimerkiksi koulun somekanavalle, laittakaa ohjeet koulussa näkyvälle paikalle tai viekää ohjeet opettajan johdolla vaikkapa lähikaupan ilmoitustaululle.Tehtävän voi toteuttaa myös lyhyenä videona.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.