Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Lapsen oikeudet tekevät elämästä turvallisempaa

Speltid: 45 min
Årskurser: 3.-6. , 1.-2.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, liikunta, terveystieto, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, kuvataide
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

  • Tutustua lapsen oikeuksiin erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.
  • Pohtia turvallisuuden eri puolia ja turvallisuuteen vaikuttavia asioita.

 Ohjeet:

1. Katsokaa video Kysymyksiä Keniaan.

2. Tutkailkaa Lapsen oikeuksia esitteleviä kuvia kuvaympyrästä, joka löytyy tehtävän liitteenä.

3. Laatikaa kuvaympyrän ympärille ajatuskartta. Kuvaympyrän voi esimerkiksi tulostaa tai heijastaa taululle. Kirjatkaa karttaan kunkin oikeuden kohdalle, miten kyseinen oikeus vaikuttaa tai liittyy turvallisuuteen. Pohtikaa, miten oikeus liittyy turvallisuuteen esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastuksissa. Ajatuskartan voi laatia koko ryhmän kanssa yhteisesti tai pienryhmissä esim. A3-kokoiselle paperille.

4. Pohtikaa alla olevien apukysymysten avulla, mitä kaikkia eri puolia turvallisuuteen liittyy.

  • Mitkä asiat lisäävät turvallisuutta?
  • Mitä turvallisuus mielestänne tarkoittaa?
  • Mitä muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita keksitte? Esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa, kaupungilla, somessa, digitaalisissa peleissä tai muualla?
  • Miten voimme itse vaikuttaa turvallisuuteen?

5. Kootkaa lopuksi kaikki ajatuskartat yhteen ja tarkastelkaa niitä yhdessä: Mitkä asiat niissä ehkä toistuvat? Mitä vielä voisi lisätä?

Öppna bilagan

Suomeksi

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.