Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Kestävä kehitys ja lapsen oikeudet

Speltid: 30 min
Årskurser: toinen aste
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, ympäristöoppi
Produkttyper: Etätehtävät

Tavoitteet:

• Tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin ja lapsen oikeuksiin.
• Havaita vaikutussuhteita kestävän kehityksen tavoitteiden ja lapsen oikeuksien välillä.

Ohje:

1. Puolet ryhmästä etsii tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja puolet lapsen oikeuksista. Jokainen opiskelija valitsee yhden kestävän kehityksen tavoitteen tai yhden lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan.


2. Tutkikaa ja vertailkaa toisiinsa kestävän kehityksen tavoitteita ja lapsen oikeuksia. Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä. Keksikää, miten oikeudet ja tavoitteet vaikuttavat toisiinsa. Koittakaa löytää yhteys valitsemienne oikeuksien ja tavoitteiden väliltä tai havaita vaikutusyhteyksiä. Oikeudet edesauttavat tavoitteiden saavuttamista, tavoitteiden edistäminen puolestaan vahvistaa oikeuksia. Kaikissa on jokin vaikutusyhteys, joissakin vahvempi kuin toisissa. Millaisia yhteyksiä löydätte? Kootkaa pienryhmissä yhteyksiä näkyviin esimerkiksi ajatuskarttaan.


Tehtävän voi toteuttaa myös pelkillä kestävän kehityksen tavoitteilla tai pelkillä lapsen oikeuksilla: Millä tavoilla kestävän kehityksen tavoitteet tai lapsen oikeudet liittyvät toisiinsa? Miten ne tukevat toisiaan? Ovatko ne riippuvaisia toisistaan? Miten?


3. Keskustelkaa lopuksi kysymysten avulla:
• Miten lapsen oikeuksia vahvistamalla voidaan myös edistää kestävän kehityksen tavoitteita?
• Miten kestävän kehityksen tavoitteilla voidaan myös vahvistaa lapsen oikeuksia?
• Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tavallisilta ihmisiltä?
• Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kouluilta? Kaupungeilta? Valtioilta?
• Teetkö jo arjessasi sellaisia valintoja, jotka edistävät jotakin tavoitetta? Millaisia?
• Mihin tavoitteeseen haluaisit vaikuttaa omassa elämässäsi? Millaisia vaikuttamiskeinoja tiedätte?


4. Voitte halutessanne jatkaa työskentelyä tutustumalla erilaisiin mahdollisiin vaikuttamisen tapoihin tai esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksen kestävän kehityksen tavoitteista ja lapsen oikeuksista.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.