Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Kenellä on vastuu ilmastonmuutoksesta?

Speltid: 45 min
Årskurser: 7.-9., 5.-6., toinen aste
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, terveystieto, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Tavoitteet:

• Tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
• Tunnistaa keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoilla.

Ohje:

1. Katsokaa video Kenellä on vastuu ilmastonmuutoksesta? (7:50 min).


2. Keskustelkaa ryhmissä videon kysymyksistä:
• Mikä eläin haluaisit olla ja miksi?
• Teetkö ekologisia valintoja arjessasi? Millaisia?
• Mitä luonto merkitsee sinulle?
• Millaisena näet tulevaisuuden ympäristön kannalta?
• Minne haluaisit matkustaa? Vaikuttaako ympäristöhuoli matkustuspäätöksiin?
• Kenellä on vastuu ilmastonmuutoksesta?
• Mikä on paras asia maapallolla?
• Mikä kysymyksistä puhutteli eniten?


3. Valitkaa henkilö, ketä haluatte haastatella ilmastonmuutoksesta ja keinoista vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Voitte käyttää videon kysymyksiä, keksiä kokonaan omat kysymykset tai yhdistellä videon kysymyksiä ja omia.

Tehtävän voi tehdä yksilö-, pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Tehtävän voi toteuttaa koulussa niin, että oppilaat haastattelevat toisiaan, toisten ryhmien oppilaita, opettajia tai muuta koulun henkilökuntaa. Tästä kannattaa sopia opettajien ja muun henkilökunnan kanssa etukäteen, jotta haastateltavia varmasti löytyy.

Haastattelut voi toteuttaa videona, äänitteenä tai kirjallisesti. Lopuksi kaikkien parien tai pienryhmien haastattelut voidaan katsoa yhdessä, ne voidaan koota yhteiseksi julkaisuksi tai niistä voidaan järjestää näyttely muille ryhmille. Tehtävän voi toteuttaa myös vieraan kielen tunnilla tai S2-tunnilla.

Tehtävän voi toteuttaa myös niin, että oppilaat haastattelevat koulun ulkopuolisia henkilöitä, esim. perheenjäseniä, paikallisia toimijoita, asiantuntijoita, tutkijoita,järjestöjen tai yritysten työntekijöitä. Pienryhmät valitsevat heitä kiinnostavan haastateltavan ja etsivät sähköpostiosoitteen, johon lähettävät haastattelukysymykset. Lopuksi kysymykset ja vastaukset koostetaan yhteen ja niistä voi tehdä esim. ryhmän yhteisen ilmastoaiheisen uutislehden.


4. Kootkaa lopuksi yhteen haastatteluissa esiin tulleet keinot, joilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.