Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Hållbar utveckling och barnets rättigheter 

Speltid: 45 min
Årskurser: toinen aste
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, historia, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Målsättningar:  

  • Att lära känna målen för hållbar utveckling och barnets rättigheter.  
  • Att upptäcka växelverkan mellan målen för hållbar utveckling och barnets rättigheter.  

Gör så här:

1. Instruera hälften av gruppen att leta information om målen för hållbar utveckling och hälften om barnets rättigheter. Instruera hälften av gruppen att välja ett av målen för hållbar utveckling och häften att välja en barnets rättighet. 

  

2. Undersök och jämför med varandra målen för hållbar utveckling och barnets rättigheter. Instruera studerandena att diskutera parvis eller i smågrupper. Hitta på hur rättigheterna och målen påverkar varandra. Försök hitta ett samband mellan de rättigheter och mål som ni valt eller upptäcka påverkanssamband. Rättigheterna hjälper att uppnå målen, att främja målen förstärker rättigheterna. Det finns något påverkanssamband i alla, i en del kraftigare än i de andra. Hurdana samband hittar ni? Samla i smågrupper sambanden så man kan se dem exempelvis på en tankekarta. 

Man kan utföra uppgiften också med enbart målen för hållbar utveckling eller enbart med barnens rättigheter. På vilket sätt ansluter sig målen för hållbar utveckling eller barnets rättigheter till varandra? Hur stödjer de varandra? Är de beroende av varandra? Hur?   

3. Diskutera till slut med hjälp av frågorna: 

  • Hur kan man genom att förstärka barnets rättigheter också främja målen för hållbar utveckling? 
  • Hur kan man med målen för hållbar utveckling också förstärka barnets rättigheter? 
  • Vad förutsätts det av vanliga människor för att man ska uppnå målen? 
  • Vad förutsätts det av skolorna för att man ska uppnå målen? Av städerna? Av staterna? 
  • Gör du i din vardag redan sådana val, som främjar något mål? Hurdana? 
  • Vilket är det mål som du skulle vilja medverka till att uppnå i ditt eget liv? Hurdana påverkansmedel känner ni till? 

4. Om ni så önskar kan ni fortsätta arbetet genom att bekanta er med olika slags möjliga metoder att påverka eller exempelvis genom att skriva en debattartikel om målen för hållbar utveckling och barnets rättigheter. 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.