Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Gärningar som ändrar världen

Speltid: 45 min
Årskurser: 5.-6., 7.-9.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, ympäristöoppi, maantieto
Produkttyper: Tehtävät

Målsättningar:  

  • Att bekanta sig med målen för hållbar utveckling samt medlen att påverka främjandet av målen. 
  • Att hitta inspirerande påverkansmedel och entusiasmera andra för att främja hållbar utveckling.  

Gör så här:

1. Titta på videon Världens största lektion, del 2 (5:16 min).

  

2. Diskutera i smågrupper eller parvis. 

Frågor om videon: 

  • I vilka länder bor videons unga? 
  • Hurdana utmaningar har de unga i videon stött på?  
  • Hurdana gärningar utförde de unga till fromma för hållbar utveckling? 
  • Till vilka mål för hållbar utveckling tycker ni att de ungas idéer ansluter sig? 

  

  • Vad anser ni om påståendet ”Ingen kan ensam vända klimatförändringens riktning, men var och en kan göra någonting.”? Hurdana små eller stora gärningar utför du i ditt eget liv till fromma för jordgloben?   

 

  • Vilka saker kan utgöra ett hinder för att inleda nya sätt att verka. Hurdana känslor eller tankar kan hindra att man inleder en ny verksamhet? Hur skulle de saker och känslor som utgör hinder kunna lösas? Ensam eller tillsammans?  

 

3. Titta på videon Världens största lektion, del 3.

 

4. Utarbeta i smågrupper eller parvis korta anvisningar om hur vem som helst skulle kunna vidta åtgärder för att nå målen för hållbar utveckling. Ni kan rikta anvisningarna till skolans andra elever, till invånarna i ert bostadsområde eller varför inte alla människor i världen. Ni kan plocka idéer från de videor ni sett samt er diskussion. Hitta på en lockande och sporrande rubrik för anvisningarna. Ni kan också foga illustrationer till anvisningarna. Posta er anvisning exempelvis på skolans digitala kanal, sätt upp anvisningarna i skolan på en synlig plats eller för anvisningarna under lärarens ledning exempelvis till närbutikens anslagstavla. Uppgiften kan också utföras i form av en kort video.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.