Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Barnets rättigheter kan delas i grupper

Speltid: 20 min.
Årskurser: 3.-6. , 7.-9.
Läroämne: äidinkieli ja kirjallisuus, katsomusaineet, terveystieto, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Syfte:

Vi undersöker artiklarna i konventionen noggrannare och märker att de kan delas in i t.ex. följande grupper: "hälsa", "utbildning", "skydd" och "deltagande".

Tillbehör:

Pappark, lim, sammandraget av Konventionen om barnets rättigheter. Bilagan finns längst ner på sidan.

Gör så här:

 1. Klipp ut artiklarna 5-40 och ge en till varje elev. Be eleverna läsa texten på kortet noggrant. Förklara vid behov vad svåra ord och begrepp betyder.
 2. Be nu eleverna bilda grupper så att artiklar som har samma tema bildar en grupp. Uppmuntra eleverna att diskutera och byta åsikter. Förklara också att vissa artiklar är svårare att gruppera och att det inte finns ett absolut rätt svar för alla artiklar.
 3. När alla har placerat sig i någon grupp. Be grupperna hitta på ett namn som förenar de artiklar som finns i gruppen.
 4. Till slut presenterar grupperna sitt namn för hela klassen och berättar hurudana artiklar som tillhör gruppen.
 5. Artikelgrupperna kan samlas så att alla kan se dem antingen på tavlan eller på OH-projektorn. De kan också limmas på egna pappark.
 6. Fortsätt att arbeta genom att diskutera:
  • Vilka rättigheter var svåra att placera in i en grupp? Varför?
  • Har vissa rättigheter i konventionen starkare ställning än andra?
  • Borde några av rättigheterna enligt dig betonas starkare? Varför?
  • Är vissa rättigheter enligt dig viktigare än andra?

Variation:

Övningen kan också utföras genom att dela in eleverna i grupper på 23. Varje grupp får Konventionen om barnets rättigheter. Gruppen organiserar artiklarna i grupper ch limmar dem på papper. Sedan avslutar man övningen tillsammans med de andra i klassen.

Idéer till fortsatt arbete:

 • Modersmålet: eleverna gör en väggaffisch som behandlar någon rättighetsgrupp ("hälsa", "utbildning", "skydd" eller "deltagande") och samlar där tidningsartiklar, bilder och annan information som passar till ämnet.

Öppna bilagan

På Svenska

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.