Hoppa till innehållet
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Är världen rättvis?

Speltid: 30 min
Årskurser: 7.-9., 5.-6.
Läroämne: katsomusaineet, historia, yhteiskuntaoppi
Produkttyper: Tehtävät

Målsättningar: 

  • Reflektera över orsakerna till att barnets rättigheter inte förverkligas. 
  • Diskutera hur och varför vissa människor drar nytta på bekostnad av andras rättigheter eller utnyttjar den s.k. starkas rätt. 

Gör så här: 

1. Dela in eleverna i smågrupper eller par. Visa bilden ”Är världen rättvis?” (pdf) för hela klassen. 

2. Titta i smågrupperna på bilden och gör en kort beskrivning, till exempel en tankekarta eller anteckningar om vad ni tror att budskapet och innehållet i bilden är. 

3. Presentera smågruppernas idéer och diskutera dem tillsammans:  

  • Var grupperna oense om vad bilden betyder? Vilka slags uppfattningar fanns det? 
  • Har det i er närmaste krets hänt något sådant som bilden berättar om? Hur är det på andra håll i Finland eller i världen? Hitta på exempel på sådana situationer. 
  • Vilka slags omständigheter kan leda till situationer där "den starkes rätt" åberopas? 
  • Hur eller vem kan ingripa i sådana situationer?  

4. Undersök i smågrupper eller parvis i tidningar eller webbtidningar aktuella nyheter om olika konflikter och kriser runt om i världen. Reflektera och diskutera tillsammans i smågrupper eller i par de nyheter som ni har tagit del av utifrån perspektivet den starkares rätt: kan ni hitta några nyheter eller artiklar där en grupp människor eller en enskild person drar nytta av andras svagheter, dvs. utnyttjar den starkares rätt?  

Fortsättningsarbete: 

  • Hitta situationer ur det verkliga livet i bilden "Är världen rättvis?" Rita eller dramatisera dem. 

Öppna bilagan

På Svenska

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.