Lärare, letar du efter material om de mänskliga rättigheterna och global fostran?

Material om de mänskliga rättigheterna och global fostran

BESTÄLL MATERIAL PER POST

 Största delen av UNICEFs material om de mänskliga rättigheterna och global fostran finns i elektroniskt format, men en del kan beställas per post.

 Materialen är kostnadsfria. Du kan bekanta dig med dem ovan.

Beställ material

VARFÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GLOBAL FOSTRAN?

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLGU 2016) betonar barnets rättigheter och barnens delaktighet. Även global fostran har en framträdande roll i grunderna.

Rättighetsbaserad global fostran är en central del av skolans vardag eftersom den skingrar fördomar och stereotypier, både när man granskar den lokala och globala mångfalden samt utvecklingsfrågorna. Kritisk global fostran utvecklar elevernas förmåga att reflektera över globala frågor och maktbalanser samt lär eleverna att förstå sin egen roll i den globala världen. Eleverna förbinder sig att ta globalt ansvar och lär sig färdigheter som de kan göra världen rättvisare med och tillväxten hållbar.  

Världens länder har tillsammans kommit överens om FN:s mål för hållbar utveckling. Målens syfte är att före år 2030 utrota den extrema fattigdomen, främja jämlikhet och rättvisa samt skydda jordklotet. Med hjälp av målen strävar vi efter att alla vi, och också följande generationer, ska kunna ha ett gott liv överallt på jordklotet. Färdigheterna som den rättighetsbaserade globala fostran ger, hjälper alla att kunna främja en hållbar framtid i sin egen vardag.

UNICEFs kostnadsfria material om de mänskliga rättigheterna och global fostran baserar sig på principerna i kritisk global fostran. De hjälper eleverna att ta globalt ansvar och främja de mänskliga rättigheterna.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.