Lärare, letar du efter material om de mänskliga rättigheterna och global fostran?

Material om de mänskliga rättigheterna och global fostran

Dela med dig av det goda Whatsapp
Lärarguider och affischer

Lärarguider och affischer

De UNICEF-producerade guiderna innehåller färdigt planerade helheter med lektionsuppgifter vars teman du kan dra nytta av i bred omfattning i olika läroämnen och som en del av fenomenundervisningen. Guiderna fungerar även som handböcker, vars enskilda uppgifter du alltid kan återvända till. Med hjälp av våra affischer kan barnen bekanta sig med barnets rättigheter och fundera på hur de kan främja sina egna och andras rättigheter. 

Uppgifter

Uppgifter

Behöver du en uppgift som behandlar ett specifikt ämne för din lektion? Vi har valt ut de bästa uppgifterna ur våra handböcker och du kan välja den lämpligaste bland dem genom att leta med hjälp av sökord. Ett större urval med uppgifter kommer inom kort.

Innehåller också elevernas uppgifter för självständigt arbete.

Videor

Videor

Med hjälp av våra videor kan du variera din undervisning i de mänskliga rättigheterna och global fostran. De UNICEF-producerade videorna, som riktar sig till barn och unga, behandlar utöver barnets rättigheter bland annat målen för hållbar utveckling och flyktingskap.

Coronaviruset

8 riktlinjer, så pratar du med barn om coronaviruset

Hur ska man prata med eleverna om coronaviruset? Vi har samlat ihop riktlinjer för hur man kan diskutera ämnet.

BESTÄLL MATERIAL PER POST

 Största delen av UNICEFs material om de mänskliga rättigheterna och global fostran finns i elektroniskt format, men en del kan beställas per post.

 Materialen är kostnadsfria. Du kan bekanta dig med dem ovan.

Beställ material

VARFÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GLOBAL FOSTRAN?

VARFÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GLOBAL FOSTRAN?

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLGU 2016) betonar barnets rättigheter och barnens delaktighet. Även global fostran har en framträdande roll i grunderna.

Rättighetsbaserad global fostran är en central del av skolans vardag eftersom den skingrar fördomar och stereotypier, både när man granskar den lokala och globala mångfalden samt utvecklingsfrågorna. Kritisk global fostran utvecklar elevernas förmåga att reflektera över globala frågor och maktbalanser samt lär eleverna att förstå sin egen roll i den globala världen. Eleverna förbinder sig att ta globalt ansvar och lär sig färdigheter som de kan göra världen rättvisare med och tillväxten hållbar.  

Världens länder har tillsammans kommit överens om FN:s mål för hållbar utveckling. Målens syfte är att före år 2030 utrota den extrema fattigdomen, främja jämlikhet och rättvisa samt skydda jordklotet. Med hjälp av målen strävar vi efter att alla vi, och också följande generationer, ska kunna ha ett gott liv överallt på jordklotet. Färdigheterna som den rättighetsbaserade globala fostran ger, hjälper alla att kunna främja en hållbar framtid i sin egen vardag.

UNICEFs kostnadsfria material om de mänskliga rättigheterna och global fostran baserar sig på principerna i kritisk global fostran. De hjälper eleverna att ta globalt ansvar och främja de mänskliga rättigheterna.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.