8 riktlinjer, Så pratar du med barn om coronaviruset.

Dela med dig av det goda Whatsapp

Nyheterna om coronaviruset kan kännas övermäktiga för vem som helst, speciellt för barn.

Barn är speciellt sårbara, eftersom det kan vara svårt för dem att förstå information som de ser och hör på TV, internet eller av andra personer. Oklar information kan ge barnet ångest, stress eller sorg. Ett öppet och tryggt samtal hjälper barnet att behandla ämnet. Vi samlade ihop åtta riktlinjer för hur man kan diskutera saken med barn på ett uppbyggligt sätt.

 1. Ställ öppna frågor och var närvarande

  Börja samtalet med att reda ut hur mycket barnet redan vet och låt barnet leda samtalet. Om barnet är mycket ungt och inte ännu hört om viruset, behöver du inte nödvändigtvis lyfta fram saken. Använd tillfället till att påminna barnet om hur man håller god hygien, utan att orsaka rädsla.

  Försäkra dig om att samtalsomgivningen är trygg och låt barnet tala fritt. Samtalet kan komma bättre igång till exempel om man samtidigt ritar.

  Det viktigaste är att ta barnets oro på allvar. Uppmärksamma barnets känslor och säg att det är naturligt att känna rädsla. Ge barnet din fulla uppmärksamhet och försäkra dig om att barnet förstår att det går att prata med dig och lärarna om saken när som helst.

 2. Berätta sanningen med hänsyn till barnets ålder

  Barnen har rätt att få sanningsenlig information om vad som sker i världen, men de vuxna har också skyldighet att skydda barnet från oro. Berätta om viruset på ett språk som är lämpligt för barnets ålder och iaktta barnets reaktioner. Fäst särskild uppmärksamhet vid om barnet verkar ångestfyllt.

  Om du inte vet svaret på barnets fråga, försök inte gissa. Ta tillfället i akt och sök svar tillsammans med barnet. Internationella organisationers, såsom UNICEFs och Världshälsoorganisationens, nätsidor är bra informationskällor. Förklara att all information på nätet inte stämmer och att det är säkrast att lita på experter.

 3. Visa hur man skyddar sig från viruset

  Ett av de mest effektiva sätten att skydda barnet från coronaviruset och andra sjukdomar är att uppmuntra barnet att tvätta sina händer regelbundet. Visa för barnet hur man tvättar händerna på rätt sätt. Man behöver ändå inte göra saken skrämmande eller större än vad den är. Ett bra mått på hur länge man ska tvätta händerna är den tid det tar att sjunga en vers av sången ”Blinka lilla stjärna”.

  Visa även för barnet hur man ska hosta eller nysa i armvecket istället för i handflatan och förklara att det är förståndigt att hålla sig på avstånd från människor som hostar eller nyser.

  Be att barnet berättar om det känner sig febrigt eller har hosta eller om det har svårt att andas.

 4. Stöd barnet

  Televisionens och internets informationsflöde ger en känsla av att krisen finns överallt. Barnet kan ha svårt att skilja på televisionens bilder från sin egen verklighet och kan känna sig vara i omedelbar fara.

  Styr barnets uppmärksamhet till lekar och håll fast vid vanliga rutiner, speciellt vid läggningsdags. Rutiner och lekar hjälper till att lindra barnets ångest. Skapa nya rutiner med barnet om viruset orsakar undantag i den vanliga vardagen.

  On viruset utbryter på ditt område, påminn barnet om att det inte troligtvis insjuknar och att största delen av de som insjuknar inte blir särskilt sjuka. Förklara att de vuxna hela tiden arbetar för att er familj ska vara skyddad.

  Om ditt barn uppvisar symptom, förklara att barnet måste stanna hemma eller på sjukhus, eftersom det är tryggast för barnet och barnets kompisar. Visa att du förstår att det ibland är svårt, skrämmande och till och med tråkigt att hålla sig isolerad. Poängtera att hålla sig till reglerna hjälper att skydda alla.

 5. Säkra dig om att barnet inte blir mobbat eller mobbar andra p.g.a. viruset

  Coronaepidemin har orsakat rasistisk diskriminering på olika håll i världen. Det är viktigt att säkra sig om att barnet inte erfar sådan diskriminering eller deltar i mobbning av någon annan.

  Förklara att coronaviruset inte har någonting att göra med hurudan någon ser ut, varifrån de är hemma eller vilket språk de talar. Om barnet har fått öknamn eller blivit mobbad på annat sätt, måste barnet få uppleva att det är tryggt att berätta om det till de vuxna.

  Påminn barnet om att alla har rätt att känna sig trygga. Mobbning är alltid fel och vi måste alla vara trevliga mot varandra och stödja varandra.

 6. Visa barnet att människör bryr sig om varandra

  Det är viktigt att barnet vet att människor hjälper varandra. Berätta för barnet om hälsovårdspersonal, forskare och unga som arbetar för att hindra virusspridningen och för samhällets trygghet. Vetskapen om att människor gör något åt saken kan hjälpa barnet avsevärt.

 7. Ta hand om ditt eget välbefinnande

  Du kan hjälpa ditt barn bättre om du själv mår bra, eftersom barn är känsliga för de vuxnas reaktioner. Skydda barnet genom att visa att du som vuxen är lugn och tar ansvar för situationen.

  Om du känner dig ångestfylld eller chockad, prata med andra familjemedlemmar eller vänner och ordna tid för saker som hjälper dig slappna av eller återhämta dig.

 8. Checka hur barnet känner sig vid samtalets slut

  Vid slutet av samtalet är det viktigt att säkra sig om att barnet har det bra. Försök bedöma om barnet är ångestfyllt: observera kroppsspråk, andning och om barnet pratar med ett tonfall som är typiskt för barnet.

  Påminn barnet om att det när som helst går att prata om saken på nytt med dig. Påminn också att du bryr dig, lyssnar och stödjer barnet om viruset oroar.

Stödja UNICEFs arbete mot coronaviruset. Ge en gåva och var på barns sida.

Jag ger

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.

(*Du kan begåva via onlinebank, ett betalkort eller MobilePay.

 Du kan begåva också via SMS:

 • Skicka ett SMS LAPSET till nummer 16110 (meddelandepriset 15 euro)

Piirros: kaksi lasta supersankariasusteessa. Toinen aivastaa oikein eli suun suojaten, toinen pesee iloisena käsiään.