Sijoita osinkotulojasi lasten koulutukseen

Sijoita tänä vuonna osinkotulojasi maailman lasten koulutukseen. Investoiminen koulutukseen on tuloksellinen tapa vähentää köyhyyttä, luoda työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua kehittyvissä maissa.

Apuasi tarvitaan, sillä koronapandemia on vaikeuttanut vakavasti lasten koulunkäyntiä kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuisesti lapset ovat menettäneet miljardeja oppitunteja. 

UNICEF huolehtii, että lahjoituksesi käytetään tehokkaasti ja se kohdistetaan sinne, missä apua tarvitaan eniten.

Lahjoita lasten koulutukseen

Lahjoitan

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.

Koulutus katkaisee köyhyyden kierteen

Koulutus on perusedellytys tasa-arvolle, vakaille demokratioille ja ilmastonmuutoksen torjumiselle.

Tutkimusten mukaan koulutetuilla äideillä on terveemmät ja koulutetummat lapset. Koulutus vähentää teiniraskauksia ja lisää naisten mahdollisuuksia päättää perheen koosta. Koulutus lisää myös aikuisten toimeentulomahdollisuuksia, tiedonsaantia ja osallistumista.

⚫ Jokainen vuosi koulussa voi kasvattaa henkilökohtaisia tuloja jopa 10 %.
⚫ Jokainen lisävuosi opintoja nostaa bruttokansantuotetta asukasta kohti keskimäärin 20 %.
⚫ 171 miljoonaa ihmistä voisi päästä köyhyydestä, jos kaikki lapset matalan tulotason maissa oppisivat lukemaan.
⚫ Kustannus sille, että 250 miljoonaa lasta ei opi koulussa perustaitoja, on 129 miljardia dollaria vuodessa.

Koronapandemia syventänyt oppimisen kriisiä

Maailmassa jo yhdeksän lasta kymmenestä pääsee aloittamaan koulun. Kuitenkin koulun ulkopuolelle jää edelleen yli 250 miljoonaa lasta.

Oppiminen on kriisissä. Koulut eivät ole pystyneet reagoimaan kasvaneisiin lapsimääriin, infrastruktuuri sekä opetusmateriaalit ovat puutteellisia ja opetuksen laatu on heikkoa. Puolet matala- ja keskimatalatuloisten maiden lapsista ei opi lukemaan tai kirjoittamaan yksinkertaista lausetta kymmeneen ikävuoteen mennessä.

Koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään. Tällä hetkellä koulut ovat 23 maassa edelleen kokonaan tai osittain suljettuinaNäissä maissa asuu 405 miljoonaa kouluikäistä lasta, joiden koulunkäynnin jatkuvuus on nyt uhattuna. Mitä pidempään lapset ovat poissa koulusta, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että he eivät enää palaa koulun penkille. UNICEFin tuoreesta raportista ilmenee, että 147 miljoonalta lapselta on viimeisten kahden vuoden aikana jäänyt saamatta yli puolet koulutunneista. Maailmanlaajuisesti lapset ovat menettäneet miljardeja oppitunteja. 

Miksi UNICEF?

UNICEF on maailman vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. YK:n mandaatin ansiosta UNICEFilla on ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä kaikkien maailman valtioiden kanssa. Vaikutamme hallitusten tekemään työhön, mutta toimimme myös ruohonjuuritasolla perheiden ja lasten parissa. Tuemme esimerkiksi sekä lasten koulunkäyntiä että maiden opetusjärjestelmien kehittämistä. UNICEF on puolueeton, mutta aina lasten puolella.

Lisää UNICEF ja koulutus -aiheesta

Lähes kaikki maailman lapset aloittavat koulun. Mutta 60 prosenttia lapsista ei opi edes perustaitoja. Mitä pitäisi tehdä?

Englanninkielisessä raportissa käydään läpi, mistä on kyse oppimisen kriisissä. Siinä käydään läpi myös, miten voidaan parantaa oppimistuloksia, jotta nuoret oppisivat tulevaisuuden maailmassa ja työelämässä tarvittavat taidot.