Meillä ei Suomessa ole varaa kadottaa näkyvistä yhtään lasta tai nuorta

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Joka kolmas UNICEFin kyselyyn vastannut nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida. Auta meitä tuomaan lasten ja nuorten asiat näkyviin.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta kun on aika tehdä päätöksiä, he jäävät helposti taka-alalle. Me UNICEFilla teimme nuorille kyselyn, jossa kysyimme heidän hyvän arkensa aineksista. Vastaukset vaativat meitä ryhtymään heti tekoihin.

Puolet kyselyyn vastanneista nuorista kertoo, että koronatilanne on lisännyt huolta tulevaisuudesta. Kiusaaminen, syrjintä ja mielenterveyspalvelujen riittämättömyys heikentävät nuorten hyvinvointia. Nuoret kokevat jäävänsä näkymättömiin, kun kunnissa tehdään heitä koskevia päätöksiä.

Suuri osa lasten ja nuorten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Auta meitä, viedään lasten ja nuorten asiat sanoista tekoihin suomalaisissa kunnissa! Meillä ei ole varaa kadottaa näkyvistä yhtään lasta ja nuorta.

Sitaatti nuorisolle tehdystä kyselystä: "Tehkää asioille oikeasti jotain."

Suomen UNICEF on jo pitkään edistänyt lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä kuntien kanssa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

KUNNANVALTUUTETTU, TEE OMA TEHTÄVÄLISTASI JA JAA SE SOMESSA

Kysyimme nuorilta itseltään, mitä kunnissa tulisi tehdä, jotta he voisivat elää hyvää arkea. Laadimme nuorten toiveiden pohjalta kahdeksan kohdan listan.

Ryhdy nyt sanoista tekoihin lasten ja nuorten puolesta! Valitse alla nuorten toiveista kolme asiaa, joita sitoudut edistämään valtuustokaudellasi yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Jaa sitten tehtävälistasi somessa.

Tuodaan lapset ja nuoret yhdessä #näkyviin!

NÄYTÄ, ETTÄ RYHDYT SANOISTA TEKOIHIN - TEE LISTALTA VALINTASI

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Kolme nuorten toivetta, joita aion edistää kunnanvaltuustossa

Lue lisää kustakin teemasta -painiketta klikkaamalla.

Valitse kolme teemaa *
 • Vapaus olla minä

  Opettajille tulee tarjota koulutusta erilaisuudesta ja moninaisuudesta sekä siitä, kuinka keskustella aiheesta lasten ja nuorten kanssa. Aikuisten on kohdattava lapset ja nuoret kunnioittavasti ja arvostaen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava kokemus, että tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

 • Loppu kiusaamiselle

  Kiusaamiselle on oltava aina nollatoleranssi. Kiusaamiseen on puututtava nopeasti niin, että lapsi ja nuori itse kokee saavansa kaiken tarvitsemansa tuen ja avun. Ennaltaehkäisevää työtä on tehtävä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Jokaisen koulupäivän on oltava turvallinen jokaiselle lapselle ja  nuorelle. 

 • Sujuvat mielenterveyspalvelut

  Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa lasten ja nuorten on päästävä koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotolle nopeasti ja sujuvasti, aina kun tarve on. Myös muut kunnan mielenterveyspalvelut on oltava lasten ja nuorten saatavissa ilman pitkää jonotusta. Jokaisen lapsen ja nuoren mielen hyvinvointi on turvattava.

 • Turvallinen aikuinen

  Lapsia ja nuoria työssään kohtaavien aikuisten on oltava kiinnostuneita nuorten kuulumisista, jotta lapsi ja nuori kokee, että hänestä välitetään. Kuntien eri toiminnoissa ja palveluissa on varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi aikuinen, jonka kanssa jutella omista asioistaan. Yhdenkään lapsen tai nuoren ei pidä jäädä huoliensa kanssa yksin.

 • Kaikille mahdollisuus harrastaa

  Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus mieluisaan harrastukseen perheen tilanteesta ja tuloista riippumatta. Kunnissa on varmistettava myös, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät kulkemaan harrastuksiinsa. 

 • Lasten ja nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

  Kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa ja palveluissa on kuultava erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Näin pystytään rakentamaan juuri heille toimivia palveluja ja he voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Lapset ja nuoret ovat itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita.

 • Tukea nuorille koronatilanteessa

  Lapsille ja nuorille on tarjottava heille suunnattua, faktoihin perustuvaa tietoa koronasta. Nuorten omia kokemuksia koronatilanteen vaikutuksista heidän elämäänsä on kuultava. Samalla nuorten toiveikkuutta on vahvistettava, jotta usko hyvään tulevaisuuteen säilyy.

 • Ilmastonmuutos otettava vakavasti

  Kuntien päätöksenteossa on aina arvioitava mahdollisuudet ilmastopäästöjen vähentämiseen. Päästöjä on vähennettävä kunnianhimoisesti aina, kun se on mahdollista. Lapsille ja nuorille on annettava ilmastonmuutoksen hillinnästä luotettavaa tietoa, joka ylläpitää toivoa. Lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itse ilmastoasioihin pitää edistää.

Henkilötietojen käsittely

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.

Kuvituskuva: nuori ihminen

NUORI, VAIKUTA JA HAASTA VALTUUTETUT

Nuori, sinulla oikeus vaikuttaa ja saada äänesi kuuluviin kotikunnassasi. Voit osallistua kampanjaan esimerkiksi jakamalla tietoa ja somekuvia kampanjasta.

Voit haastaa somessa myös oman kuntasi kunnanvaltuutettuja vaikuttamaan lasten ja nuorten asioihin tägäämällä kampanjan haastekuvaan heidät ja/tai oman kuntasi. Oman kuntasi valtuutetut löydät kuntasi verkkosivuilta.

Käytä hashtagia #näkyviin

Lataa haastekuvat tästä

Sitaatti nuorisolle tehdystä kyselystä: "Maailmasta pitää tulla kiltimpi ja ystävällisempi. Me ei muuten jakseta."

AIKUINEN, KUUNTELE LASTEN JA NUORTEN TOIVEITA JA VAIKUTA

Jos olet vanhempi tai muu lapsen tai nuoren lähiaikuinen, kuuntele ja keskustele lapsen tai nuoren kanssa siitä, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä, ja miten niitä tulisi hänen mielestään kotikunnassanne parantaa. 

Voit myös haastaa oman kuntasi kunnanvaltuutettuja vaikuttamaan näihin asioihin tägäämällä somessa kampanjan haastekuvaan heidät ja/tai oman kuntasi. Oman kuntasi valtuutetut löydät kuntasi verkkosivuilta.

Käytä hashtagia #näkyviin

Lataa haastekuvat tästä

 

Kuvituskuva: nuori ihminen

Sitaatti nuorisolle tehdystä kyselystä: "Vähemmän puhetta, enemmän tekoja. Esimerkiks ilmastonmuutoksen ja syrjinnän kannalta."

Esittelyssä: UNICEF ja Lapsiystävällinen kunta -malli

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Tutustu Lapsiystävällinen kunta -malliin

Lapsen edun ensisijaisuus on poikkeuksellinen ja vain lapsia koskeva ihmisoikeusvelvoite. Mitään muuta väestöryhmää ei tällä tavoin aseteta muiden väestöryhmien edelle. 

Lue lisää lapsen edustai

Moni ajattelee, ettei meidän kunnassa syrjitä yhtäkään lasta. Mistä tiedätte? Syrjintää on monenlaista, eikä sen kaikkia muotoja ole helppo tunnistaa.

Lue lisää - tunnista syrjintä