Koronapandemian myötä moniulotteisessa köyhyydessä elävien lasten määrä on noussut jo 1,2 miljardiin. Me tuemme köyhien maiden lapsia muun muassa auttamalla valtioita parantamaan sosiaaliturvaa sekä antamalla käteisapua.

Zohra pitelee vanhempaa tytärtään sylissään tilapäiskotinsa edessä Bangladeshissa.

Zohra pitelee vanhempaa tytärtään sylissään tilapäiskotinsa edessä Bangladeshissa. Hän menetti kotinsa myrskyssä. Lukemattomat perheet esimeriksi Bangladeshissa ja Myanmarissa elävät rajujen sääilmiöiden ehdoilla. Kodeistaan lähteneet perheet tarvitsevat kaikkea: ruokaa, suojaa, terveydenhoitoa ja opetusta.  

Zohran kaltaisia äitejä on entistä enemmän, sillä koronakriisi lisää omalta osaltaan köyhyyttä. UNICEF kantaa erityistä huolta Zohran tapaisista rohingya-pakolaisista, joiden elinolosuhteet ovat jo valmiiksi heikot.  

Monet perheet, jotka olivat jo pääsemässä irti köyhyydestä, vajosivat siihen uudestaan, kun yhteiskunnat sulkeutuivat koronan aiheuttamien liikkumisrajoitusten vuoksi. Köyhät perheet taas ovat suuremmassa ahdingossa kuin ennen.  

Moniulotteinen köyhyys
kuvaa lapsen arkea
 

Moniulotteisessa köyhyydessä elävien lasten määrä matalan ja keskitulotason maissa on pandemian aikana kasvanut jo 150 miljoonalla ja on jo 1,2 miljardia. Moniulotteisen köyhyyden käsite mittaa, miten sellaiset tarpeet kuin terveydenhuolto, koulutus, asuminen sekä ruoan ja puhtaan veden saanti toteutuvat lapsen elämässä. Näin se kuvastaa myös lapsen oikeuksien toteutumista. 

UNICEFin tuore selvitys 70 maasta kertoo, että kun ennen koronaa 47 prosenttia lapsista jäi kunnollisen terveydenhuollon ja opetuksen ulkopuolelle, nyt prosenttiluku on kasvamassa 56:een. 

Köyhyyden vähentäminen on tärkeää, sillä lapsuusajan köyhyys ei vaikuta ainoastaan senhetkiseen elämään, vaan se voi heijastua pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi aliravitsemuksen tai huonojen oppimistulosten myötä. 

Terveyden, koulutuksen, ravinnon, puhtaan veden ja kelvollisen asumisen puute muokkaa koko lapsen tulevaisuuden, ja heikentää samalla paitsi lapsen, koko yhteiskunnan kestävyyttä.

Lapsiköyhyyttä voi tehokkaasti vähentää eri toimilla, jotka tukevat perheitä monipuolisesti. Vahvistamalla sosiaaliturvaa, investoimalla keskeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä aktiivisesti hyödyntämällä eri talous- ja työmarkkinapolitiikan keinoja, voidaan estää köyhyyden lisääntyminen. 

Myös näin UNICEF auttaa köyhiä perheitä selviytymään koronapandemiassa: 

  • Jo yli 16 miljoonaa kotitaloutta on saanut suoraa käteisapua. 
  • Yli 35 miljoonaa heikossa asemassa olevaa kotitaloutta on hyötynyt UNICEFin ajamasta valtioiden lisäämästä sosiaaliturvasta. 
  • Lähes 100 miljoonaa naista ja lasta on saanut terveydenhoitopalveluja. 

Lue lisää koronan ja köyhyyden vaikutuksesta lapsiin: 

https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty/