Pandemian seuraukset vaikuttavat lasten elämään enemmän kuin itse virus. Koronakriisistä on muotoutunut lapsen oikeuksien kriisi. Me tuemme köyhien maiden lapsia järjestämällä terveydenhuoltoa, rokotusohjelmia, hätäapua sekä tuomalla kouluja lasten luokse.

UNICEFin partnerijärjestön INTERSOSin työntekijä Abdoul Bassite ojentaa maskin terveystarkastukseen valmistautuvalle Francescalle, 7.

Koronapandemia toi maskit maailman lasten elämään. UNICEFin partnerijärjestön INTERSOSin työntekijä Abdoul Bassite ojentaa maskin terveystarkastukseen valmistautuvalle Francescalle, 7. Abdoul Bassite työskentelee liikkuvalla klinikalla, joka toimittaa terveydenhoitoa, koronatietoa ja hygieniatarvikkeita Rooman epävirallisilla asuinalueilla asuville pakolais- ja siirtolaisperheille. Nämä perheet jäävät helposti terveydenhoidon ulkopuolelle. Francescan nimi on muutettu.

Maailmalla riehuva koronapandemia on vaarantanut vuosikymmenien työn lasten hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Kriisin vakavimpia seurauksia on se, että vastikään kaikkien aikojen alhaisimmaksi laskenut lapsikuolleisuus uhkaa kääntyä kasvuun. Miljooonat lapset ovat jäämässä ilman perusterveydenhuoltoa, riittävää ravintoa ja elintärkeitä rokotuksia.

Taustalla ovat koronakriisin vaikutukset terveydenhoitoon sekä lapsi- ja perhepalveluihin. Lasten kannalta elintärkeitä palveluja on pandemian vuoksi supistettu maailmanlaajuisesti. Terveyspalveluihin myös hakeudutaan vähemmän koronan pelossa.

UNICEF selvitti kesällä tilannetta 77 maassa. Niistä lähes 70 prosentissa oli häiriöitä lasten terveystarkastuksissa ja rokotuksissa. 80 miljoonaa alle yksivuotiasta yli 60 maassa oli vaarassa jäädä ilman perusrokotuksia. 

Suurimpia syitä terveydenhoidon häiriöihin olivat julkisen liikenteen rajoitukset, palvelujen rajoittaminen ja lykkääminen, terveydenhuoltohenkilökunnan väheneminen, suojavarusteiden puute ja varojen vähyys. Myös pelko koronatartunnan saamisesta vaikutti siihen, etteivät ihmiset hakeutuneet hoitoon.

UNICEF työskentelee nyt sen varmistamiseksi, että lapset ja äidit saavat perusterveydenhuoltoa kriisinkin aikana. Odotettu koronarokote ei ole pikaratkaisu, sillä paljon on vielä tehtävänä ennen kuin turvallinen rokote saavuttaa maailman ihmiset ja rauhoittaa tilannetta.

Oppimisen
erot julki

Koulujen sulkemiset osoittivat, kuinka paljon maat eroavat toisistaan sen suhteen, miten tasokasta etäopetusta ne voivat tarjota koululaisilleen. Rajalliset mahdollisuudet etäopiskeluun, koulutusbudjettien leikkaukset sekä viivästykset koulujen avaamisessa ovat vaikuttaneet miljoonien lasten arkeen ympäri maailmaa.

Köyhimpien maiden oppilaat menettivät koulusulkujen takia keskimäärin neljä kuukautta opetusta. Myös koulujen avaamiset viivästyivät merkittävästi, eikä koulutiloissa oltu varauduttu riittävällä hygieniatasolla tai suojavarusteilla.

Koulujen avaaminen ja tukiopetuksen järjestäminen tulisi olla nyt etusijalla. Eriarvoisuuden kasvu oppimisessa ja koulunkäynnissä on vakava uhka. Nyt tulee tehdä oikeita investointeja; suojata koulutuksen rahoitusta, avata kouluja turvallisesti, tukea opettajia sekä panostaa digitaalisen kuilun kaventamiseen.

Näin UNICEF auttaa perheitä koronapandemiassa:

  • 1.9 miljoonaa terveystyöntekijää on saanut lisäkoulutusta tartuntojen estämiseen.
  • Yli 44,7 miljoonaa perhettä on saanut koronapandemiaan liittyvää psykososiaalista tukea.
  • Yli 99,2 miljoonaa äitiä ja lasta on saanut terveydenhuoltoa rokotuksiin, lastentauteihin ja synnytyksiin liittyen.
  • Etäopetusta on järjestetty yli 227 miljoonalle lapselle 143 maassa.
  • Koulujen avautumista on tuettu toimittamalla niihin käsienpesupisteitä ja kouluttamalla opettajia.
  • Miljoonaa koulua on autettu avaamaan ovensa turvallisesti koulusulun jälkeen.
  • 156 miljoonaa koululaista on saanut tukea etäopintoihin.

UNICEF auttaa lapset ja perheet kriisin yli ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tule mukaan auttamaan!

Lue lisää aliravitsemuksesta:

UNICEF: An additional 6.7 million children under 5 could suffer from wasting this year due to COVID-19

Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty

Lue lisää koulutuksen kriisistä:

Children in the poorest countries have lost nearly four months of schooling since start of pandemic – UNESCO, UNICEF and World Bank report finds