Lapsen oikeuksien päivä 2012

Vuoden 2012 lapsen oikeuksien päivän teemana Suomen UNICEFissa oli kouluhyvinvointi. Koululla on tärkeä tehtävä lapsen oikeuksien toteutumisessa. Meidän pitää taata jokaiselle lapselle turvallinen kouluympäristö, jossa hänen persoonallisuutensa, taitonsa ja lahjansa pääsevät kehittymään täyteen mittaansa.


Juhlimme teemaa kahdella tapahtumalla:

Kouluhyvinvointitutkimus

Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Suomen kouluissa opitaan hyvin, mutta viihdytään huonosti. UNICEFin kouluhyvinvointitutkimus selvitti, millaiset asiat vaikuttavat kouluhyvinvointiin. Laajasta Hyvä, paha koulu - kouluhyvinvointia hakemassa -kokoomatutkimuksesta käy ilmi, että tilanne ei ole niin huono kuin mitä kansainväliset vertailut antavat olettaa. Silti meillä on paljon parantamisen varaa. Yhä jyrkemmän eriarvoistumisen ehkäisemiseksi koulua pitäisi kehittää niin, että se tarjoaisi onnistumisen, kyvykkyyden ja osallistumisen elämyksiä jokaiselle lapselle.

Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2012

Lapsen oikeuksien vaikuttaja on UNICEFin vuosittain myöntämä tunnustus jollekin lapsen oikeuksia merkittävästi edistäneelle taholle.
 
Asiantuntijoista koostuva nimityskomitea päätti nimetä tunnustuksen saajiksi vuonna 2012 kaikki maamme noin 8 000 koulunkäynninohjaajaa ja -avustajaa.

 

Mikä on Lapsen oikeuksien päivä?

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla.

Päivä saatiin nimettyä lapsen oikeuksien päiväksi suomalaisiin kalentereihin vuodesta 2002 Suomen UNICEFin aloitteesta.