Lapsen oikeuksien päivä 2011

Vuoden 2011 lapsen oikeuksien päivän teemana oli kuritusväkivalta. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvallisessa ja väkivallattomassa ympäristössä (YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Art. 19).  

Kuritusväkivallan vastainen kampanja

Lapsen oikeuksien päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen vuosipäivänä 20.11. ympäri maailman. Suomen UNICEF kampanjoi vuoden 2011 lapsen oikeuksien päivän tienoilla kuritusväkivaltaa vastaan.

UNICEFin maanlaajuinen Kuritus ei kasvata -kampanja järjestettiin lapsen oikeuksien päivän ympärillä 14.-27. marraskuuta. Kampanjalla Suomen UNICEF halusi nostaa tietoisuutta kuritusväkivallan vahingollisuudesta lapselle.
 
Suomi kielsi kuritusväkivallan toisena maana maailmassa jo 1984. Lastensuojelun Keskusliiton tutkimuksen mukaan enää joka kuudes suomalainen hyväksyy kuritusväkivallan. Kuritusväkivallan vastainen työ on kantanut hedelmää ja edistystä on tapahtunut, sillä vuonna 2007 vielä joka neljäs hyväksyi lasten kurittamisen osana kasvatusta.

Myönteinen kasvatus on tehokkaampaa

Tutkimusten mukaan lieväkin lapseen kohdistuva kuritusväkivalta lisää lapsen aggressiivisuutta ja vahingoittaa lapsen kasvua. Kuritusväkivallan seurauksena lapsen luottamus vanhempaan kärsii ja lapsi voi oppia pelkäämään vanhempaa.

Lapsen ohjaaminen on tehokkaampaa ilman kuritusta. Myönteisin kasvatuskeinoin lapsen kypsyminen ja harkintakyky kehittyvät nopeammin, jolloin lapsi oppii nopeammin myös omatoimiseksi ja vastuullisemmaksi.

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsijärjestöt korostivat lapsen oikeuksien päivänä 2011 myönteisen kasvatuksen merkitystä.
 

Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2011

Lapsen oikeuksien vaikuttaja on UNICEFin vuosittain myöntämä tunnustus jollekin lapsen oikeuksia merkittävästi edistäneelle taholle.
 
Asiantuntijoista koostuva nimityskomitea nimesi vuoden 2011 Lapsen oikeuksien vaikuttajaksi Ensi- ja turvakotien liiton. Ensi- ja turvakotien liitto tekee työtä turvatakseen lapsen oikeuden suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen. Liitto tukee vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäisee perheväkivaltaa. Se auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä.

 

Mikä on Lapsen oikeuksien päivä?

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla.

Päivä saatiin nimettyä lapsen oikeuksien päiväksi suomalaisiin kalentereihin vuodesta 2002 Suomen UNICEFin aloitteesta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus