Lapsen oikeuksien päivä 2010

Vuoden 2010 lapsen oikeuksien päivän teemana oli yhdenvertaisuus. Yhtäkään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi (YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Art. 2). Jokainen lapsi on samanarvoinen.

Lapsen oikeuksien päivän juhlallisuudet Rovaniemellä ja Helsingissä

Lapsen oikeuksien päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen vuosipäivänä 20.11. ympäri maailman. Suomen UNICEF vietti vuoden 2010 lapsen oikeuksien päivää yhdessä viranomaisten ja muiden lapsijärjestöjen kanssa Rovaniemellä ja Helsingissä juhlapäivän aattona 19.11.

Vuoden 2010 UNICEF kaupungissa Rovaniemellä järjestettävässä seminaarissa Yhdenvertaisina syntyneet keskityttiin vähemmistöjen oikeuksiin. Seminaari järjestettiin yhdessä lapsiasiavaltuutetun ja Rovaniemen yliopiston kanssa.

Sisäasiainministeriö ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma järjestivät puolestaan seminaarin Säätytalolla Helsingissä teemanaan Lapset monikulttuurisessa Suomessa. Tilaisuudessa jaettiin Suomen UNICEFin vuoden 2010 Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus.

Lapsen oikeuksien päivä kouluissa

Kaikki Suomen alakoulut saivat lapsen oikeuksien päivän lahjana piirrosjulisteen "Lapsen oikeudet ovat arkipäivää". Juliste tarjoaa lapsille hauskan tavan oppia oikeuksistaan ja se auttaa opettajaa käsittelemään lapsen oikeuksia luokkatunnilla. Juliste sopii myös jokaiseen kotiin, sillä lapsen oikeudet ovat arkipäivää!

Lapsen oikeudet kodeissa

Suomen UNICEF tuotti lapsen oikeuksien päiväksi yhdenvertaisuutta käsittelevän lyhyen videon "Rakkaat vanhemmat". Video vetoaa vanhempien velvollisuuteen opettaa lapsi elämään yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Videon on ohjannut ja käsikirjoittanut Olli Koivula.

Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2010

Lapsen oikeuksien vaikuttaja on UNICEFin vuosittain myöntämä tunnustus jollekin lapsen oikeuksia merkittävästi edistäneelle taholle.
 
Asiantuntijoista koostuva nimityskomitea myönsi vuoden 2010 Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen Suomen Kulttuurirahaston valtakunnalliselle Myrsky -hankkeelle. Hankkeessa haluttiin kulttuurin ja taiteen avulla vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja heidän sosiaaliseen ja henkiseen kehitykseensä. Hanke oli suunnattu 13-17 -vuotiaille nuorille, kiinnittäen erityistä huomiota syrjäytymisuhan alla oleviin, ns. katvenuoriin.

 

Mikä on Lapsen oikeuksien päivä?

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla.

Päivä saatiin nimettyä lapsen oikeuksien päiväksi suomalaisiin kalentereihin vuodesta 2002 Suomen UNICEFin aloitteesta.