Lapsen oikeuksien päivä 2009

Lapsilla on omat oikeudet.
Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia.
Kaikilla maailman lapsilla on samat oikeudet hyvään elämään.

Vuonna 2009 juhlittiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotissyntymäpäivää. Juhlavuoden kunniaksi UNICEF tuotti Meidän oikeutemme -videon lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Juhlavuoden kampanja korosti lapsen oikeutta osallistua

Suomen UNICEF oli mukana kampanjoimassa lapsen oikeuksista yhdessä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman, lapsiasiavaltuutetun ja muiden järjestöjen kanssa.

Juhlavuoden kampanja tiivistyi kolmeen ydinviestiin:

  • Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua
  • Lapsella on oikeus saada suojelua ja turvaa
  • Lapsella on oikeus saada tasa-arvoista kohtelua yksilönä

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa asioissa. Aikuisilla on velvollisuus kuunnella ja ottaa lapsen mielipide huomioon iän ja kehitystason huomioiden.  

Lapsella on myös vapaus hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa.

Vuoden suojelijana toimi tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Lapsen oikeuksien päivän liputus

Vuosi huipentui Lapsen oikeuksien päivään 20.11.2009. Sisäasiainministeriö määräsi juhlapäivän kunniaksi liputuksen valtion virastoissa ja laitoksissa. Liputuspäätös syntyi Pelastakaa Lapset ry:n koordinoimana kansalaisjärjestöaloitteesta.

UNICEF juhli Habbossa

Suomen UNICEF juhli lapsen oikeuksien sopimuksen syntymäpäivää viemällä aikuiset lasten luokse. Järjestimme juhlavuoden kampanjamme Habbossa, sillä halusimme antaa lapsille äänivoimaa heidän itse valitsemassaan ympäristössä. Habbo on virtuaalinen maailma, Habbo Hotel, jossa voi itse räätälöidyn hahmon avulla liikkua ja keskustella. 

Mulla on oikeuksia! -kampanjan päätapahtumassa Habbossa 20.11. Sauli Niinistö vastasi lasten kysymyksiin. Illan koittaessa lapsille järjestettiin julkkisbileet, joihin osallistuvat Paleface, Jyrki69 ja Signmark.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotistaival

Juhlavuoden kunniaksi UNICEF julkaisi erikoisraportin Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotistaipaleesta.

Raportti osoittaa, kuinka YK:n lapsen oikeuksien sopimus on edistänyt lasten eloonjäämistä, kehitystä, suojelua ja osallistumista ympäri maailmaa. Sopimus on vaikuttanut kansallisiin lakeihin, muuttanut asenteita ja luonut pohjan uusille toimintatavoille.

Lisäksi sopimuksen myötä lapsen kasvulle ja kehitykselle on luotu mittareita, joiden avulla on helppo seurata lasten elinolojen parantumista.

Keskeisenä haasteena on sopimuksen edellyttämä lapsen edun asettaminen ensisijalle. Valtioiden tulee tiedostaa kaikessa päätöksenteossaan, että kaikki päätökset vaikuttavat myös lapsiin.

Suomessa työ lapsen oikeuksien puolesta etenee tasaisesti, mutta etenemistä seuraava YK:n lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti huomauttanut Suomelle esimerkiksi siitä, että lapsen etu ymmärretään liian kapeasti, eikä sitä huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta.