Lapsen oikeuksien päivä 2008

Lapsuus ei ole lyhentynyt.
Se on yhtä pitkä kuin ennenkin.
Lapsuus ei vain ole enää lapsen näköinen.

Vuoden 2008 lapsen oikeuksien päivän teemaksi nostettiin lapsen oikeus leikkiin, johon valtiot ovat sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Oikeus leikkiin on kirjattu sopimuksen artiklaan 31, joka takaa lapselle oikeuden lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

Tutkimus lasten suhtautumisesta leikkiin

Lapsen oikeuksien päiväksi Suomen UNICEF teetti tutkimuksen siitä, miten peruskoulun kuudesluokkalaiset suhtautuvat leikkiin ja liikuntaan koulussa sekä harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Kyselytutkimus osoitti, että:

  • alakouluissa on tehty paljon töitä ”reilun pelin” puolesta. Lapset tiedostavat kiusaamisen ja siihen liittyvät koulun säännöt. Kiusattuja alakoulussa on vähemmän kuin keskimäärin arvioidaan.
  • lapset pitävät liikuntatunneista ja ovat tyytyväisiä niin harrastustensa määrään kuin laatuun.
  • huolena tutkimuksessa nousivat lasten kokemat ulkonäköpaineet ja laihduttaminen. Omaehtoinen leikkiminen ja liikunta, ohjatut harrastukset, sekä maaseutumainen ympäristö tukevat lapsen itsetuntoa. Pääkaupunkiseudulla lapset lopettavat leikin aikaisemmin, ja ovat tyytymättömämpiä ulkonäköönsä

Ohjelmajohtaja Inka Hetemäen pohdintoja kyselyn tuloksista voit lukea myös blogistamme.

Lataa tutkimustulokset tästä.