LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ 2007

Suomen UNICEFin vuoden 2007 Lapsen oikeuksien päivän teemana oli romanilasten perusopetus. Lähes viidesosa koulun aloittaneista romanilapsista keskeyttää peruskoulun.

Ilman peruskoulutusta romanit syrjäytyvät elämänsä alkumetreillä. Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa koulumenestyjien maa, romanivähemmistöllemme pelkän peruskoulun loppuunsaattaminen on haaste. Lähes viidesosa koulun aloittaneista romanilapsista keskeyttää peruskoulun. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa

Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti moittinut Suomea siitä, että romanilasten kohdalla oikeus koulunkäyntiin ei toteudu täysimääräisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtion toteuttamaan sopimuksen oikeudet kaikille lapsille yhdenvertaisesti. Sopimus velvoittaa valtiot myös tekemään kaikkensa edistääkseen säännöllistä koulunkäyntiä ja estääkseen koulun keskeyttämisen.

Esikouluopetus ratkaisevassa asemassa

Romanilapsista vain murto-osa on esikouluopetuksessa. Romaniperheillä ei ole ollut tapana pitää lapsiaan päiväkodissa, eikä esikouluopetuksessa. Esikoulu on kuitenkin tärkeä paitsi kouluun harjaantumisen, myös sosiaalistumisen vuoksi. Jo esikoulussa romanilapsilla saattaa olla vaikeuksia kielellisessä kehityksessä ja hienomotoriikassa, sillä lukeminen ja askartelu eivät perinteisesti kuulu romanikulttuuriin. Romanivanhempia tulee rohkaista saattamaan lapsensa esikouluun. Päiväkotiopettajien on rohkeasti tartuttava jo varhain oppimisvaikeuksiin.

Koulunkäyntiavustajien ja opettajien tuki tärkeää

Esikoulua käymätön romanilapsi on jo ensimmäisellä luokalla haasteen edessä – pääväestöstöstä 98% käy esikoulun ja heidän valmiutensa ovat jo sen myötä paremmat. Romanilapsi tarvitseekin lähes lähtökohtaisesti tukea. Lapsen koulumenestystä ja yhteydenpitoa vanhempiin vahvistaa olennaisesti romanitaustainen kouluavustaja, joka voi samalla tuoda romanikulttuuria lähemmäksi pääväestöä. Romanikouluavustajia on koulutettu, mutta heidän on vaikea saada töitä.

Opettajat tarvitsevat selkeästi enemmän tietoa romanikulttuurista ja rohkeutta puuttua kaikkien lasten oppimisvalmiuksiin. Romanivanhempien on tultava mukaan koulun maailmaan, kannustamaan lastansa – taustajoukkojen tuki on ratkaiseva. On kyse lapsen tulevaisuudesta.

Lapsen oikeuksien päivän vetoomus

Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta Suomen UNICEF jättää vetoomuksen opetusministeri Sari Sarkomaalle. Vetoomus on laadittu yhteistyössä Romaniasiain neuvottelukunnan, Opetushallituksen, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Romano Mission kanssa.

Lapsen oikeuksien päivän postikortilla vetoamme sekä päättäjiin ja opettajiin että vanhempiin jotta kaikki yhdessä varmistaisivat romanilasten tasapainoisen koulunkäynnin ja mahdollisuuden hankkia tulevaisuudessa ammatti. Kortti on lähetetty noin 12 000 vastaanottajalle.