Lapsen oikeudet opetussuunnitelmissa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Lapsen oikeuksien sopimus opetussuunnitelmissa

Lapsen oikeuksien sopimus on sisällytetty Suomen perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmiin.

Opetushallitus uudisti koulujen opetussuunnitelmat erityismääräyksellä elokuussa 2010. Määräyksen mukaiset opetussuunnitelmat tuli ottaa kouluissa käyttöön viimeistään 1.8.2011. 
 
Erityismääräyksen myötä YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n ihmisoikeusjulistus, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä YK:n toiminta sisällytettiin perus- ja lukio-opetuksen arvopohjaan sekä 7.-9-luokkalaisten historian opetuksen sisältöön. Lukion historian oppisisältöön lisättiin YK:n ihmisoikeusjulistus ja muut keskeiset ihmisoikeussopimukset.
 
UNICEFin kotimaan työn yhtenä keskeisenä painopisteenä on ollut aktiivinen vaikuttaminen lapsen oikeuksien sopimuksen sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin. Jatkamme työtämme myös käynnissä olevan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessin aikana ja tavoitteenamme on saada lapsen oikeudet läpileikkaavasti koko opetussuunnitelmaan, ei vain yksittäisen oppiaineen sisältöihin. Uuden opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus on määrä alkaa syksystä 2016 lukien.
 

Lapsella on oikeus tietää oikeuksistaan

Lapsen oikeuksien opettaminen kouluissa edistää merkittävästi lasten mahdollisuutta saada tietoa oikeuksistaan sekä oppia käyttämään niitä. Samalla valtio tulee osittain täyttäneeksi velvollisuuttaan tiedottaa lapsen oikeuksista, joka on kirjattu lapsen oikeuksien sopimukseen (artikla 42). 

Lukuvuonna 2012-2013 haluamme tukea kasvattajia opetussuunnitelman täytäntöönpanossa "Lapsen oikeudet toiminnallisesti!" hankkeella. Lisäksi tuemme koulujen lapsen oikeuksien opetusta tuottamalla opetukseen soveltuvaa materiaalia ja tuntivinkkejä.

Aiheeseen liittyvää

Opetushallituksen määräykset opetussuunnitelmien perusteiden täydentämiseen:

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen - OPS 2016
 
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hanke

Suomen UNICEFin kouluyhteistyö
 
Suomen UNICEFin oppimateriaalit

Lapsiasiavaltuutetun kirjoitus "Ennakoi uusia opetussuunnitelmia!"

Katsaus opetussuunnitelmien muutokseen blogissamme: Ihmisen ei tarvitse olla toiselleen susi
 
Opinnäytetyö lapsen oikeuksista varhaiskasvatuksessa