Kuntavaalit 2017 – Puolustetaan lasten hyvinvointia

Miljoona suomalaista ei vielä saa äänestää. Siksi on meidän aikuisten vastuulla puolustaa lasten hyvinvointia. Äänestetään viisaasti kuntavaaleissa.

© UNICEF 2017/Hämäläinen
© UNICEF 2017/Hämäläinen

Varmista, että kuntavaaliehdokkaasi edistää näitä asioita:

1. Lapset mukaan päätöksentekoon

 • Lasten ja nuorten on päästävä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon niin päiväkodissa ja koulussa kuin koko kunnan tasollakin. Osallistumisesta pitää tehdä lapsille helppoa ja luontevaa.
 • Lapsiparlamenteilla, nuorisovaltuustoilla ja oppilaskunnilla on oltava riittävät resurssit. Lasten ja nuorten ryhmillä pitää olla oikeus olla läsnä ja kertoa näkemyksistään muun muassa kunnanvaltuustossa ja kaikissa lautakunnissa.
 • Lasten ja nuorten äänen tulee kuulua myös heitä itseään koskevien asioiden budjetoinnissa.
 • Kunnan tulee sitoutua virallisesti kuulemaan lapsia ja nuoria kaikessa päätöksenteossa.

Kysy ehdokkaaltasi:

 • Miten edistät sitä, että lapset ja nuoret pääsevät lautakuntiin kuultavaksi?
 • Muistutatko lasten ja nuorten kuulemisesta silloin, kun käsitellään heitä koskettavia asioita?

 2. Lapsen etu huomioon päätöksenteossa

 • Lapsen etu pitää ottaa huomioon kaikkien lapsille tärkeiden tilojen, esimerkiksi koulujen suunnittelussa. Tilojen tulee olla turvallisia ja esteettömiä kaikille lapsille.
 • Kunnassa tulee päättää, että ainakin kaikissa suoraan lapsia koskevissa päätöksissä selvitetään, miten eri päätösvaihtoehdot vaikuttavat lapsiin. Tällöin myös lapsia itseään pitää aina kuulla.
 • Kunnassa tulee kehittää seurantaa siitä, kuinka paljon eri väestöryhmiin, kuten lapsiin, käytetään rahaa. Seurannan avulla tiedetään, kuinka paljon resursseja lapsiin kohdennetaan.
 • Lapsen oikeuksien tulee ohjata kunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä -politiikkaa.
 • Kunnassa pitää olla taho, joka koordinoi, seuraa ja arvioi lapsen oikeuksien toteutumista kokonaisuutena.

Kysy ehdokkaaltasi:

 • Mitä teet edistääksesi sitä, että päätösten vaikutukset lapsiin selvitetään etukäteen?
 • Muistutatko tästä kaikessa kunnan päätöksenteossa?
 • Puolustatko kunnan talousarvion käsittelyssä lapsen etua?

3. Jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet

 • Lasten syrjäytymistä tulee ehkäistä ja hyvinvointi- ja terveyseroja kaventaa.
  Esimerkiksi: Myös paperittomilla lapsilla tulee olla oikeus terveydenhuoltoon.
 • Kaikessa palvelujen järjestämisessä pitää huomioida yhdenvertaisuus, lasten moninaisuus ja erilaiset tarpeet.
  Esimerkiksi: palveluiden on oltava vammaisten lasten saavutettavissa.
  Esimerkiksi: lasten erilaisten tarpeet on huomioitava koulukyytien järjestämisessä.
 • Kunnan työntekijöiden osaamista lapsen oikeuksista on vahvistettava.
  Esimerkiksi: opettajien on saatava lisäkoulutusta yhdenvertaisuuden edistämisessä, syrjintään ja kiusaamiseen puuttumisessa sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa.
 • Kunnan ohjaavissa asiakirjoissa pitää huomioida lasten moninaisuus: lapsilla on erilaisia tarpeita muun perheen taloudelliseen asemaan, kieleen, kulttuuriin ja vammaisuuteen liittyen.

Kysy ehdokkaaltasi:

 • Miten ehkäiset lasten ja nuorten syrjäytymistä?
 • Miten edistät lasten moninaisuuden huomioimista kunnan palvelujen järjestämisessä?

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu

Tarkista, onko ehdokkaasi jo sitoutunut puolustamaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja allekirjoittanut lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun.

Huoneentaulu on yhdentoista suomalaisen lapsi- ja nuorisotoimijan yhteiskampanja. UNICEF on mukana kampanjassa.

Lisätietoa 

Milla Aaltonen, kotimaan vaikuttamistyön päällikkö, 040 736 6231, milla.aaltonen@unicef.fi