Kuntavaalit 2021 - Lasten hyvästä arjesta päätetään kotikunnassasi

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Kotikuntasi kunnanvaltuutetut vaikuttavat siihen, voiko lapsesi elää hyvää ja turvallista arkea. Heidän päätöstensä jäljet näkyvät päiväkodeissa, kouluissa, liikenteessä ja harrastuksissa.

Kuntavaalipäivä on 13.6. ja ennakkoäänestys on käynnissä 26.5. - 8.6. Muista lapsia, kun äänestät! 

Muun muassa näistä asioista kunnassasi päätetään:

Perusopetuksen resurssit

Haluaako ehdokkaasi edistää sitä, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden oppia ja onnistua koulussa?

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • koulussa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa
 • opetusryhmät eivät ole liian suuria
 • erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat kaiken tarvitsemansa tuen.

Esteettömyys

Haluaako ehdokkaasi varmistaa, että vammaiset lapset pääsevät liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan kuten kaikki muutkin lapset?

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • esimerkiksi opaskoiran, pyörätuolin ja muiden henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on mahdollista
 • ympäristöstä ja toimintatavoista tehdään esteettömyyttä edistäviä esimerkiksi induktiosilmukan, valaistuksen tai hissin avulla
 • toisen ihmisen avun, esimerkiksi avustajan, tulkin tai oppaan, käyttäminen on mahdollista.

Turvallinen liikkuminen

Haluaako ehdokkaasi edistää sitä, että lasten on helppoa ja turvallista liikkua kotikunnassasi?

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • kunnassa on toimivaa julkista liikennettä ja pyöräteitä
 • lasten turvallisuus huomioidaan aina kulkureittejä ja kevyen liikenteen väyliä suunniteltaessa
 • esimerkiksi kauppakeskuksia, kirjastoja ja muita julkisia tiloja suunniteltaessa kuullaan erilaisten lasten näkemyksiä.

Lapsiperheköyhyys

Haluaako ehdokkaasi varmistaa, että jokaisella lapsella on samat mahdollisuudet perheen tulotasosta riippumatta?

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • kunnassa on tarjolla erilaisia maksuttomia ja edullisia harrastusvaihtoehtoja ja vapaa-ajan tiloja
 • kunta varmistaa, että koulussa kaikki lapset saavat tarvittavat digitaaliset opiskeluvälineet
 • kunta tekee kaikkensa varmistaakseen, että köyhien perheiden lapset eivät joudu kiusatuiksi tai syrjityiksi perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lue lisää

Kuntavaikuttaja Jenni Airaksinen listaa neljä ominaisuutta, joita lasten kannalta hyvä kuntapäättäjä tarvitsee. Löytyvätkö nämä ominaisuudet sinun ehdokkaaltasi?

Lue lisää

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Mukana on jo 44 kuntaa. 

Lue lisää

Anna ääni lapselle on Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima 40 lapsi- ja perhejärjestön yhteinen kampanja, jonka tarkoitus on varmistaa, etteivät kunnat leikkaa lasten hyvinvoinnista tulevalla valtuustokaudella.

Lue lisää