UNICEF-kävelyn idea

UNICEF-kävely on  koulun yhteinen liikunta- ja teemapäivä.

Tapahtuma on helppo järjestää maksuttoman tapahtumapaketin avulla koulun itse valitsemana päivänä. Tapahtuman materiaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta sekä lapsen oikeuksien opettamista. 

UNICEF-kävely liikuttaa koululaisia Aasian lasten hyväksi

• Ennen tapahtumaa oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaa valitsemansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä kohden. 
• Tapahtumapäivänä oppilaat saavat tarran kävelypassiin jokaisesta kilometristä, jonka kävelevät.
• Tapahtumapäivän jälkeen sponsorit lahjoittavat tarroja vastaavan summan. Lukuvuoden 2014-2015 lahjoituksilla oppilaat tukevat ikätovereidensa koulunkäyntiä Aasiassa. » Lisää kohteesta
 
» Ohjeet tapahtuman järjestämiseen
» UNICEF-kävelyn materiaalipankki
 
Oppilas voi osallistua tapahtumaan myös ilman sponsoria.

UNICEF-kävelyä Suomessa yli 15 vuotta

UNICEF-kävelyn idea on lähtöisin Hollannista. Suomalaiset lapset ovat toteuttaneet kävelyä vuodesta 1998 lähtien. Kävelyyn osallistuu vuosittain lähes 200 000 suomalaista lasta ja nuorta, joiden keräämällä avulla ovat sadattuhannet köyhien maiden lapset päässeet kouluun. Yhdessä saadaan paljon hyvää aikaan.  

Liikkukaa valitsemallanne tavalla

UNICEF-kävely tapahtuman voi järjestää myös muilla tavoin liikkuen, kuin kävellen. Voitte laskea mäkeä, hiihtää, suunnistaa tai kiertää liikunnallisia rasteja jumppasalissa. Tarroja voidaan jakaa kilometrien tai esimerkiksi liikuttujen minuuttien (esim. 10 min) mukaan.  

» Ilmoita koulusi mukaan!
 
Lisätietoja: p. 09 584 50 282 tai jaana.tuhkanen(at)unicef.fi