Pyydä vierailijaa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

*Tarjoamme toistaiseksi kouluille etävierailuja. Teille sopiva sähköinen alusta sovitaan varauksen yhteydessä. Voit tiedustella vapaita vierailuaikoja suoraan kouluvierailijoiltamme sähköpostilla. *

Voit pyytää meiltä vierailijaa kertomaan UNICEFista, lapsen oikeuksista ja globaalikasvatuksen teemoista. Kokeneet vierailijamme pitävät myös aamunavauksia ja puhuvat koulujen tapahtumissa.

  • Tilataksesi vierailun ota yhteyttä suoraan UNICEF-esittelijäämme Jani Lydéniin (kts. yhteystiedot alla).
  • Esittelijät pitävät tilaisuuksia suomeksi ja englanniksi. 
  • Esitykset käsittelevät UNICEFin työtä, lapsen oikeuksia ja muita ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen teemoja.
  • Esitykset ovat täysin maksuttomia. Kesto ja tarkempi sisältö on aina sovittavissa vierailijan kanssa.

 

Kouluvierailija

Esitys oli upeasti laadittu kuulijakunnan ikä ja kiinnostus huomioiden.

Varsinkin lapsille oli todella hyvä, että alkuun kerrottiin konkreettisia asioita, joiden avulla heidän oli helpompi kiinnittyä aiheeseen. Runsaat kuvat elävöittivät esitystä kivasti ja auttoivat lapsia pysymään aiheesta kiinnostuneina.

Vierailu oli hyvä, ajatuksia herättävä, konkreettinen ja erittäin ammattitaitoisesti hoidettu.

– Opettajien palautteita vierailuista