Päivätyökeräyksen ohjeet

 

1) Viimeistään 3 viikkoa ennen keräyspäivää

 • Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä.
 • 15 € / oppilas on UNICEFin suositus keräyssummaksi, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman.
 • Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 3 viikkoa ennen taksvärkkipäivää nettilomakkeella tai p. 09 584 50 282.
 • Saatte materiaalit Päivätyökeräyksen järjestämiseen kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta. Saatte postitse julisteita kertomaan keräyspäivästä koulun seinälle. Lisäksi saatte sähköpostitse  työlomakkeet tulostettavaksi osallistujille sekä ohjeet tuottojen tilittämiseen.
 • Sähköposti lähetetään ilmoittautumisen hoitaneen henkilön sähköpostiosoitteeseen.

UNICEFin päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö Pohjantähden kautta.
Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta.
 
Taksvärkkityön voi toteuttaa monella tavalla

 • Työ voi olla kotona, naapurissa tai sukulaisella tehtäviä pihatöitä, kotitöitä, lasten tai lemmikkien hoitoa.
 • Kysykää työtä lähialueen yrityksistä tai yhdistyksistä. Lähikaupassa tai toimistossa voi tehdä avustavia tehtäviä, kuten kaupan tuotteiden hyllytystä tai postituksissa avustamista. Samalla pääsee tutustumaan työelämään!
 • Päivätyökeräys voi olla koko koulun tapahtuma, kuten konsertti, disko tai myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan UNICEFille.
 • Luokka tai koulu voi myös sopia yhteisen urakan, vaikka siivousurakan suorittamisesta kunnalle, yhdistykselle tai yritykselle.

2) Noin viikko ennen taksvärkkipäivää

 • Materiaalin saavuttua on hyvä tiedottaa kaikille osallistujille taksvärkin ajankohdasta ja keräyskohteesta.
 • Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen taksvärkkipäivää. Ennen monistusta lomakkeeseen on hyvä täyttää Päivätyökeräyksen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palatusosa palautetaan koululle.
 • Katsokaa keräyskohteesta kertova lyhytdokumentti tai esitelkää kohde powerpointin avulla. Materiaalit löytyvät täältä.

3) Taksvärkkipäivänä

 • Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa tai leimaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi.
 • Työnantaja maksaa palkan joko käteisenä tai tilisiirtona UNICEFin tilille (suositeltu minimikorvaus 15 euroa).
 • Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

Mikäli työnantaja maksaa suoraan UNICEFille, on maksettaessa käytettävä työlomakkeeseen merkittyä koulun omaa viitenumeroa.

4) Taksvärkkipäivän jälkeen

 • Jos keräätte rahat käteisenä, kerätkää ne yhteen ja tilittäkää pankissa UNICEFille.
 • Tilitysohjeet ja koulun oman viitenumeron löydätte tilisiirtolomakkeesta, joka on lähetetty sähköpostitse. Viitenumerokyselyt tarvittaessa p. 09 584 50 282.
 • Koulunne keräystuloksen saatte sähköpostilla noin 2 kuukauden kuluttua Päivätyökeräyksestä.

5) Lukukauden lopuksi

 • Saatte julisteita, joissa kerrotaan tarkemmin, mitä lahjoituksilla on saatu aikaan. Juliste on hyvä kiinnittää ilmoitustaululle nähtäväksi sekä kertoa työn tulokset vaikkapa aamunavauksessa.