Siirry sisältöön
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Kiusaamistilanteita

Kesto: 1 oppitunti
Luokka-asteet: 3.-6. , 1.-2.
Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, katsomusaineet, terveystieto, kuvataide
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Oppia tunnistamaan, mikä kaikki on kiusaamista
 • Saada tietoa toimintatavoista, ihmisistä ja organisaatioista, jotka voivat tukea kiusattuja lapsia
 • Analysoida erilaisia reaktioita kiusaamiseen

Tarvikkeet:

Tila, jossa lapset mahtuvat istumaan piirissä, värillistä paperia. tusseja. sakset, Kiusaamistilanteita-moniste. Liite sivun alaosassa.

Ohjeet:

 1. Esittele kiusaamisaihe esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
  - Mitä kiusaaminen on?
  - Millä tavoin toista voi kiusata?
  - Osaatko sanoa, miksi ihmiset kiusaavat toisiaan?
  - Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuihin? Entä kiusaajiin itseensä? Koko yhteisöön?
 2. Pyydä lapsia piirtämään kätensä värilliselle paperiarkille. Pyydä heitä miettimään joka sormelle yksi ihminen, jonka puoleen he voisivat kääntyä, jos heitä kiusattaisiin (esim. ystävä, vanhempi, opettaja, joku koulun henkilökuntaan kuuluva, poliisi, kuraattori, sisarus). Pyydä lapsia perustelemaan, miksi he valitsivat juuri kyseisen henkilön.
 3. Seuraavaksi arvioidaan erilaisia tapoja reagoida kiusaamiseen. Kerro lapsille, miten tämä käytännössä tapahtuu:
  - Ohjaaja lukee monisteesta kiusaamistapauksen kuvauksen. Jokaiseen tapaukseen voi valita
  reagoimistavan kolmesta vaihtoehdosta tai keksiä neljännen vaihtoehdon ihan itse.
  - Huoneen jokainen nurkka on numeroitu (1–4). Kuultuasi tilannekuvauksen valitse sopivin
  nurkkaus sen mukaan, miten itse toimisit kyseisessä tilanteessa. Nurkissa 1–3 vastausvaihtoehto on annettu, neljäs nurkka on ns. avoin.
 4. Lue kiusaamistilanteet ääneen yksi kerrallaan ja anna lapsille aikaa valita oma reagointitapansa ja sitä vastaavat nurkkansa. Kun lapset ovat valintansa tehneet, kysy muutamalta kussakin nurkassa seisovalta perusteluja omaan valintaansa. Kysy myös, millaisia etuja tai haittoja valinnasta saattaisi seurata. Pyydä myös neljännen ns. avoimen nurkan valinneita lapsia kertomaan, miten he reagoisivat tilanteessa.

Purku:

 1. Käsiteltyänne viisi tai kuusi kiusaamistilannetta purkakaa tehtävä seuraavien kysymysten avulla.
  - Miltä harjoitus tuntui?
  - Oliko joihinkin tilanteisiin vaikea reagoida? Mihin niistä ja miksi?
  - Oletko itse joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen
  - Tarvitsevatko kiusaamisen kohteeksi joutuneet ihmiset apua ja tukea? Jos, niin miksi?
  - Mistä kiusattu voi hakea apua?
  - Minkä vuoksi jotkut kiusaavat toisia? Onko se reilua?
  - Miltä sinusta tuntuisi, jos sinua kiusattaisiin ja henkilö, jolta haet apua kiusaamiseen, ei tekisi asialle mitään?
  - Hyväksytäänkö tietynlainen kiusaaminen helpommin lasten ja aikuisten keskuudessa? Miksi
  tai minkä vuoksi ei?
  - Kenen vastuulla on auttaa kiusattuja lapsia?
  - Voivatko aikuisetkin joutua kiusaamisen kohteiksi? Keksitkö yhtään esimerkkiä?
  - Kenen vastuulla on auttaa kiusattuja aikuisia?
  - Miten kiusaajaa itseään voidaan auttaa pääsemään eroon toisten kiusaamisesta?
  - Mitä tapahtuu, jos kukaan ei puutu kiusaamiseen? Mitä silloin tapahtuu kiusaajalle? Entä yhteisölle?
 2. Liitä ihmisoikeudet harjoitukseen seuraavien kysymysten avulla:
  - Onko kenelläkään oikeutta kiusata toisia? Jos, niin miksi, tai miksi ei?
  - Mitä ihmisoikeuksia vastaan kiusaaminen rikkoo?
  - Millä tavoin kiusaamiseen puuttuminen parantaa kaikkien, koko yhteisön ihmisoikeuksia?
 3. Pyydä lapsia arvioinnin lopuksi ottamaan esiin piirtämänsä kädet ja lisäämään vielä yksi henkilö
  tai organisaatio omaan listaansa. Kenen puoleen he voivat kääntyä, jos tulevat kiusatuiksi Kiinnitä tukihenkilölaput näkyvälle paikalle huoneeseen, jotta niihin voidaan palata myöhemmin.

Toimintaideoita

 • Miettikää, miten ryhmä voisi toteuttaa ”Ei kiusaamiselle” -kampanjan omassa yhteisössänne ja pyytäkää yhteisön aikuisia osallistumaan siihen. Voitte esimerkiksi rakentaa näyttelyn, kutsua lastensuojelujärjestön edustajan ja/tai koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön, jonka puoleen lapset voivat kiusaamistapauksissa kääntyä, puhumaan lapsille.
 • Järjestäkää muille lapsille teatteriesitys, jossa lapsinäyttelijät esittävät, miten lapset voivat reagoida kiusaamiseen.
 • Ottakaa selvää paikallisesta auttavasta puhelimesta, joka on erikoistunut lapsiin kohdistuvaan kiusaamiseen. Jakakaa tietoa palveluista ja jos mahdollista, pyytäkää joku kyseisen palvelun edustaja puhumaan tilaisuudessa.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.