Siirry sisältöön
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

En bra och trygg skola

Kesto: 45 min
Luokka-asteet: esiopetus, 1.-2.
Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto, historia, terveystieto, katsomusaineet, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:

  • Att åskådliggöra hurdana saker i skolan som ökar tryggheten.
  • Att lära sig att alla barn har rätt att vara trygga.
  • Att observera att det är trevligare att lära sig i en trygg skolmiljö.

Gör så här:

1. Ta tillsammans bilder i skolan och på skolgården av platser, där man känner sig trygg. Varje elev tar sina egna bilder av de platser hen själv valt. Det lönar sig att ta 3–5 bilder. Titta på bilderna tillsammans och diskutera om varför det är bra och tryggt att vara på de platser som valts. Finns det i skolan, på gården eller skolvägen platser, där det inte är trevligt eller tryggt? Trygghet innebär också att ingen mobbar eller diskriminerar. Trygghet betyder också rätt till omsorg.

2. Gör berättelser av de bilder som eleverna tagit. Skriv eller berätta en historia, som löper från bild till bild. Man kan också göra berättelsen genom att rita vad som händer mellan fotona. Uppgiften kan också utföras som par- eller smågruppsarbete. Berättelsen kan till exempel ha rubriken: En bra och trygg skola för alla. Berättelsen kan också göras exempelvis som en diashow.

3. Diskutera efter att berättelserna gjorts:

  • Vad var lättast, vad svårast när det gällde att göra berättelsen?
  • Fanns det saker som du tänkte, men inte ville berätta, skriva eller rita?
  • Har du pratat om de här sakerna med en vuxen?

4. Om ni så önskar kan ni fortsätta arbetet med hjälp av Känslomojängen. Påminn eleverna om att om det var något som de blev att fundera på eller om de vill prata mer om uppgifterna, så kan de berätta för läraren eller hemma för en vuxen.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.