Siirry sisältöön
Koululaiset työskentelevät tietokoneilla.

Barnets rättigheter gör livet tryggare

Kesto: 45 min
Luokka-asteet: 3.-6. , 1.-2.
Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto, terveystieto, katsomusaineet, ympäristöoppi, historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:

  • Att bekanta sig med barnets rättigheter i synnerhet ur trygghetssynpunkt.
  • Att dryfta olika aspekter i tryggheten och saker som påverkar tryggheten.

Gör så här:

1. Titta på videon Frågor till Kenya. 

2. Studera bilder som visar Barnets rättigheter i den bildcirkel som finns som bilaga till uppgiften. Utarbeta en tankekarta runt bildcirkeln. Man kan exempelvis printa ut bildcirkeln eller projicera den på tavlan. Anteckna på kartan vid var och en rättighet, hur rättigheten i fråga påverkar eller sammanhänger med tryggheten. Fundera hur rättigheten sammanhänger med tryggheten exempelvis hemma, i skolan eller i fritidssysselsättningarna. Man kan utarbeta tankekartan gemensamt med hela gruppen eller i smågrupper t.ex. på papper i A3-format.

3. Dryfta med hjälp av hjälpfrågorna nedan, vilka alla aspekter hör till tryggheten.

  • Vilka saker ökar tryggheten?
  • Vad tycker ni att trygghet innebär?
  • Vilka andra saker som inverkar på tryggheten kommer ni på? Till exempel hemma, i fritidssysselsättningarna, på staden, i sociala medier, digitala spel eller annanstans?
  • Hur kan vi själva påverka tryggheten?

4. Samla till slut ihop alla tankekartor och analysera dem tillsammans. Vilka saker återkommer måhända i dem?

Avaa liite

På Svenska

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.