Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

En tryggare värld tillsammans

Luokka-asteet: 7.-9., toinen aste
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:

 • Att bekanta sig med barnets rättigheter i synnerhet ur trygghetssynpunkt.
 • Att dryfta olika aspekter i tryggheten och saker som påverkar tryggheten.
 • Att märka hur tryggheten ansluter sig till uppbyggnaden av en hållbar livsstil.

Gör så här:

1. Titta på videon Tillsammans.

2. Bekanta er med Konventionen om barnets rättigheter. Barnets rättigheter gäller alla under 18 år.

3. Diskutera i smågrupper eller i par:

 • Är det tryggt i ert bostadsområde?
 • Vilka saker ökar tryggheten?
 • Vad tycker ni att trygghet innebär?
 • Konventionen om barnets rättigheter innefattar barnets rätt till icke-diskriminering: ”Inget barn får diskrimineras på grund av barnets eller dess föräldrars egenskaper, åsikter eller ursprung.” Hur tycker ni att tryggheten sammanhänger med barnets rätt att leva utan diskriminering?
 • Vilka andra saker som inverkar på tryggheten kommer ni på? Till exempel hemma, i fritidssysselsättningarna, på staden, i sociala medier, digitala spel eller annanstans?
 • Hur kan vi själva påverka tryggheten?
 • Hur tycker ni att tryggheten ansluter sig till barnets rätt att uttrycka sina åsikter förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter (Konventionen om barnets rättigheter artikel 13)?
 • Hur tycker ni att tryggheten ansluter sig till barnets möjligheter att påverka exempelvis klimatförändringen? Hur ansluter sig tryggheten till uppbyggnaden av en god och hållbar livsstil?

4. Utarbeta utgående från era diskussioner i smågrupper eller parvis råd till de boende i ert närområde för att öka tryggheten. Ni kan välja till vem ni riktar era råd: barnen och de unga, lärarna, de vuxna i området eller alla invånare i området? Utarbeta sådana råd som på bästa möjliga sätt möjliggör att var och en kan leva i trygghet som sig själv och verka till förmån för en hållbarare livsstil på sitt eget sätt. Dela till slut era råd på det sätt ni väljer, t.ex. på skolans anslagstavla, i skolans egen blogg eller i sociala medier eller på närbutikens anslagstavla. Följ med hur era råd tas emot och hurdana effekter de har.  

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.