1. Afrikkalaisen yläkoululaisen päivärytmi lukuina ja graafisena kuviona


vähintään 1 oppitunti

MA (BI, GE, HY)

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: tutustua kehitysmaan nuoren elämään ja ymmärtää köyhyyden vaikutus yksilön mahdollisuuksiin. Tiedot esitetty piirakkadiagrammina ja lukuina. Samalla harjoitellaan arviointia ja prosenttilukuja.

Ohjeet: Katsokaa luokassa Tansanialainen saippua -video (10 min) Sabuni-pojasta. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, kirjaamaan tai piirtämään muistiin Sabunin päivärytmi.

Videon katselun jälkeen oppilaat miettivät muistiinpanojensa perusteella pareittain/ryhmässä päivänkiertoa piirakkadiagrammiksi, jossa näkyy kuinka paljon kukin askare vie päivästä aikaa. Näin he samalla vertailevat videon katselun aikana kerättyjä tietoja. Verratkaa omia tuloksia mallidiagrammiin.

Materiaalit: 

Tansanialainen saippua (YouTube-video)       Mallidiagrammi (pdf)

2. Vedenkulutuksen arviointia

vähintään 1 oppitunti

MA (BI, GE)

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: arvioidaan vedenkäyttöä lukuina ja samalla herätään miettimään vedenkulutusta kokonaisvaltaisella tavalla, joka vaikuttaa ehkä myös kuluttajakäyttäytymiseen.

Ohjeet: Vertailkaa luokassa taulukoiden 2 ja 3 avulla vedenkulutusta. Mihin käyttäisit vetesi, jos sinulla olisi vettä vain 10 litraa päivää kohden käytössäsi? Monissa Afrikan maissa tilanne on todellisuudessa tämä. Lisää aiheeseen liittyviä tehtäviä Suomen UNICEFin vesioppaassa.

Materiaalit: Taulukot (pdf)

Linkkejä:

Vesijalanjäljen laskuri

Vesikoulu


Kehitysyhteistyön tuloksia kaavioina
( Luonnontieteiden tehtävä 2, ya/keskiaste)