Liikunta ja terveystieto

 

1. UNICEF-kävely eri liikuntamuotoina

 
väh. 2 oppituntia

Liikunta

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: Tehdä liikkumisesta hauskaa ja saada leikkimieltä mukaan. Samalla kunto nousee ja sanat muuttuvat hyviksi teoiksi.

Ohjeet: Toteuttamistapoja on monia. Periaatteena on kerätä tarroja kävelypassiin liikkumalla tietty aika (esim. 3-5 min/tarra) tai matka (esim. 1 km/tarra). Voitte hiihtää, luistella, pyöräillä, uida, hyödyntää luontopolkuja tehtäväpisteineen tai vaikka huomioida päivän koulumatkat liikuntasuorituksina. Liikunnan ja tarrojen keruun voi yhdistää melkeinpä mihin tahansa teemaan; joissakin kouluissa toteutetaan viesti tai disko vappuna tai Halloweenina hassuihin asuihin pukeutuneena. Diskossa yhden tarran saa aina tanssittuaan yhden, muutaman minuutin diskokappaleen loppuun!

Tässä pari valmista ohjetta organisointiin: 

>>Perinteinen UNICEF-kävely 
>>UNICEF-suunnistus rastitehtävillä (pdf)
>>Talvinen mäenlasku (pdf)
>>Urheilukenttä- tai hallitapahtuma (pdf)
>>UNICEF-disko (pdf)

Saat valmiit materiaalit ilmoittautumalla UNICEF-kävelyyn tästä!
 

2. Tansanialainen ”Piste-peli” 


välitunti tai tunti

Liikunta

Kohderyhmä: kaikki 

Pelin ohjeet: Yksi on etsijä, muut menevät piiloon. Peliä pelataan pallolla, jolle tehdään oma pesä. Aluksipallo potkaistaan mahdollisimman kauas. Etsijä hakee pallon takaisin
paikalleen ja muut  etsivät itselleen hyvän piilon.

Kun etsijä on palauttanut pallon pesään, lähtee hän etsimään muita piiloista. Kun etsijä löytää piiloutuneen, hän huutaa ”Kombolela” sekä löytämänsä kaverin nimen. Sitten hän vie löytämänsä pelaajan pesälle.
 
Löydetyt voidaan pelastaa siten, että joku vielä piilossa olijoista käy etsijän huomaamatta potkaisemassa pallon pois paikaltaan. Silloin kaikki kiinni jääneet pääsevät pakoon ja piiloutumaan ja etsijä joutuu aloittamaan urakkansa alusta. Kun etsijä on löytänyt kaikki piilossa olleet ja tuonut heidät säilöön, peli loppuu. 
 
Lähde: Osuuskunta Uulun materiaaleja
 

3. Terveys ja ihmisoikeudet

 
1 oppitunti
Terveystieto

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: pelataan Kaverina kaikille -oppaasta löytyvää Elinkaari-peliä ja tarkastellaan erilaisia olosuhteita, jotka voivat joko tukea tai estää lapsen kehitystä. Ymmärretään, että monilla asioilla on lopulta vaikutusta siihen miten tulevaisuudessa elämme ja keitä olemme.

Ohjeet: jaa luokka ryhmiin ja tulosta pelilauta ja pelikortit jokaiselle ryhmälle. Materiaalit löytyvät Kaverina kaikille -oppaasta sivuilta 19-25. Oppaassa myös lisää keskustelun aiheita.


Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf)

4. Mitä ovat stereotypiat ja tiedostaminen?

 
Vähintään 1 oppitunti
Terveystieto, mediakasvatus, Ku

Kohderyhmä: alakoulu (4.-6. lk), yläkoulu ja lukio

Tavoite: ymmärtää käsite stereotypia ja lisätä tietoisuutta esim. naisiin/miehiin liittyvistä stereotypioista sekä saada osallistujat ymmärtämään, että stereotypiat vaikuttavat ajattelumme kautta suhtautumiseemme eri ryhmiin ja pahimmillaan tuloksena on syrjintää.

Ohjeet:
Aloita näyttämällä yksi virikesarjakuvista ja kysy, mitä tilanteessa tapahtuu? Onko siinä jotain outoa? Tämän jälkeen kerro, että sarjakuvassa esiintyvän hahmon ajattelussa vaikuttaa stereotypia. Kerro hieman mitä stereotyyppistä sarjakuvan henkilön ajatuksissa on. Kysy osallistujilta tietävätkö he, mitä stereotypia tarkoittaa. Kerro, että nyt opiskelette asiaa, jotta he itse voisivat tiedostaa stereotypiat ajattelussaan. Printtaa tarkemmat ohjeet työskentelyyn alta.

Materiaalit: Virikesarjakuvat (pdf) ja  työskentelyohjeet (pdf)


5. Väittämiä tytöistä ja pojista

 
vähintään 1 oppitunti
terveystieto, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet

Kohderyhmä: alakoulu (5.-6.lk), yläkoulu ja lukio

Tavoite: keskustellaan sukupuoliin liittyvistä yleisistä oletuksista ja tasa-arvosta, samalla tulee esille koulutuksen merkitys elämässä ja esille se, kuinka subjektiiviset käsityksemme vaikuttavat suhtautumiseemme eri ryhmiin. Teema laajennettavissa suvaitsevaisuuskasvatukseen.

Ohjeet:
Ohjaaja voi keksiä tunnin alkuun muutaman räväkän väitteen Oikeuden aika -oppaan s.31 vihjeiden avulla ja näyttää mainoskuvan, joka hyödyntää mieheyden/naiseuden stereotypiaa.Tämän jälkeen ohjaaja lukee yläasteen Oikeuden aika –oppaasta (s.34) väittämän kerrallaan ääneen oppilasryhmälle. Oppilaat näyttävät sovitulla merkillä, onko väittämä heidän mielestään totta vai tarua. Ohjaaja sanoo oikean vastauksen (s.35). Keskustelkaa mahdollisesti jokaisen väittämän kohdalla seuraavista asioista: Miksi oppilaat päätyivät antamaansa vastaukseen? Miten kehitysmaissa asuvat ihmiset mahtaisivat vastata kysymyksiin? Lukekaa lopuksi ääneen tositarina Sostikasta ja Muunasta Nepalissa (s.33, Oikeuden aika –opas). Ohjeet harjoituksen teettämiseen ryhmätyönä tästä.

Materiaalit: Oikeuden aika -opas (pdf-tiedosto, tarvitset s.31-36)

6. Kuunnelma (hiv/aids)

1 oppitunti
Terveystieto, (EN)

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: tutustua hiv/aidsin kanssa elävän ihmisen elämään kuunnelman kautta ja keskustella aiheesta ryhmissä.

Ohjeet: Lataa kuunnelma UNICEFin nettisivuilta ja jaa oppilaille tehtävälomakkeet. Keskustelkaa aiheesta ryhmissä annettujen teemojen mukaan. Kuunnelma on englanninkielinen ja kestää n. 20 minuuttia.


Keskustelunaiheita:
1. Mitä uutta opit hiv/aidsista?
2. Miten Thembi sai tartunnan?
3. Minkälainen on Thembin normaali päivä ja mitä uutta tauti on tuonut siihen?
4. Miksi hiv/aidsin leviäminen ja taudin voittaminen on suuri ongelma Etelä-Afrikassa? Entä Suomessa?
5. Voisiko olla mahdollista, että jonakin päivänä hiv/aidsia ei enää olisi maapallolla?

Materiaalit: linkki kuunnelmaan (mp3)


7. Kahden yhteisön tarina

1 oppitunti
Terveystieto (katsomusaineet)
 
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
 
Tavoite: ymmärtää enemmän hiv/aidsiin liittyvästä leimautumisesta ja yhteisöjen asenteiden vaikutuksesta hiv/aidsin kanssa elävän ihmisen elämään.

 
Ohjeet: Pyydä oppilaita työskentelemään pareittain tai pienissä ryhmissä ja jaa jokaiselle ryhmälle kopio yhteisöistä A ja B. Kerro oppilaille, että kyseessä on tositarina Ryandosta, jolla on hiv ja joka muutti yhteisöstä A yhteisöön B. Pyydä oppilaita lukemaan tarinat ryhmissä ja vastaamaan sivun alalaidassa oleviin kysymyksiin. Käy läpi vastaukset oppilaiden kanssa koko luokan kesken.

Tehtävän jatkoksi voitte miettiä yhdessä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Miksi yhteisöt ovat niin erilaisia?
2. Miksi ihmiset syrjivät toisiaan?
3. Miksi on tärkeää olla tekemättä sitä?
4. Mitä voisit tehdä, jos kuulisit jonkun puhuvan alentavasti ihmisestä, jolla on hiv/aids?
5. Mikä olisi kaikkein vaikeinta, jos sukulaisellasi tai ystävälläsi todettaisiin hiv tai aids?
6. Mikä olisi kaikkein vaikeinta ihmiselle, jolla on hiv tai aids?

MateriaalitKaverina kaikille -opas s. 60-61

Linkkejä:

UUTTA 2015!
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -ohjaajan opas

Tämän oppaan avulla johdattelet oppijat arkielämän tilanteista ihmisoikeuksiin toiminnallisesti ja osallistavasti

Elämäntaidot ja -hallinta
(Keskustelua tositarinoiden kautta,
äidinkieli tehtävät 3-4)

Hyvän elämän lähtökohdat
(Toiminnallinen tehtävä)

Unicef -suunnistus