1. Sarjakuva: varjostus, pinnantäyttö lyijykynällä tai tussilla

vähintään 1-2 oppituntia

KU, AI

Kohderyhmä: alakoulu,yläkoulu,lukio

Tavoite: tutustua sarjakuvan esityskeinoihin mm. kuvakokoihin (yleiskuva, kokokuva, puolikuva, lähikuva, detaljikuva) sekä erilaisiin pinnantäyttötekniikoihin.  Pienemmät oppilaat voivat keskittyä värittämiseen ja pinnan täyttötekniikoihin. Samalla tutustutaan puhtaan veden merkitykseen Afrikassa sekä herätellään ilmastonmuuoksen vaikutuksille. Tehtävä on helppo mukauttaa eritasoisille ryhmille!

Ohjeet:
1. Oppitunti: Katsokaa yhdessä kalvolta sarjakuva (ks. alla materiaalit-linkki). Analysoikaa, mitä kuvakokoja siinä on käytetty. Viimeinen ruutu on tyhjä. Oppilaat miettivät, piirtävätkö siihen tekstiin liittyvän yleiskuvan tai muun kuvakoon. Keskustelkaa pinnantäyttämisestä, miten kuvioitte maan, jotta se erottuu taivaasta? Entä kasvillisuuden?

2.Oppitunti: Tutkikaa valoa ja varjoa. Voitte valaista selkeitä geometrisiä muotoja ja katsoa sekä piirtää varjojen asettumisen niihin. Palatkaa sen jälkeen sarjakuvaan ja miettikää, mistä suunnasta valo kussakin ruudussa tulee ja lisätkää varjostukset kopioituun sarjakuvapohjaan. Kun sarjakuvat ovat valmiit, voitte katsella tuotoksia ja keskustella, mistä suunnasta kukin on ajatellut valon tulevan.

3. Oppitunti: Soveltakaa oppimaanne ja piirtäkää oma lyhyt 4-6 ruudun sarjakuva!

Materiaalit: sarjakuva (pdf-pohja)

2. Lapsen oikeuksien juliste

vähintään 1-2 oppituntia

KU, AI

Kohderyhmä: alakoulu,yläkoulu,lukio

Tavoite: tutustua Lapsen oikeuksien sopimukseen, tulkita kuvia, harjoitella otsikointia ja tiivistämistä. Mukaan voi yhdistää valokuvaamista ja muita työtapoja.

Materiaalit: Ohjeet (pdf-pohja)

3. Ympäristönäkökulma lapsen oikeuksissa

vähintään 2-3 oppituntia

KU (BI, GE UE, HY)
 
Kohderyhmä: 
kaikki kouluasteet
 
Tavoite: 
havainnoida omaa lähiympäristöä eri keinoin dokumentoimalla esim. kännykkäkameralla tai piirtäen ja siten käsitellä lapsen oikeuksien sopimusta kestävän kehityksen kaikista sen näkökulmista (sosiaalis-kulttuurinen, ekologinen, taloudellinen). 

Materiaalit:
 Ohjeet (pdf)      Mallivideo (YouTube)

Muista myös eri teemoja käsittelevät Powerpoint-esitykset.

Linkkejä:

Kuvantulkintaa
(Kuva ja otsikko muokkaavat viestiä)

Stereotypiat
(Terveystieto, tehtävä 4)

Lähiympäristö digikuvaten tai piirtäen
(Biologia, Tehtävä 3)