1. Onko kaikilla sittenkään samat lähtökohdat?

1 oppitunti

Ilmaisu (UE, ET)

Kohderyhmä:
 alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: herättää nuorissa myötätuntoa ja taitoa eläytyä erilaisuuteen ja kertoa yhteiskunnassa esiintyvästä eriarvoisuudesta sekä käsitellä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Ohjeet: Edetkää  Kaverina kaikille -oppaan sivujen 26-28 ohjeiden mukaan. Ottakaa tarvittava määrä kopioita s. 29 roolikorteista ja leikatkaa ne valmiiksi. Tilaa tarvitaan paljon (käytävä, luokkahuone tai ulkotila), sillä oppilaat asettuvat aluksi riviin "samalle viivalle". Voitte pitää lyhyen (5-15 min) alkukeskustelun ennen varsinaista harjoitusta. Loppukeskustelun voitte käydä vaikka pienissä ryhmissä, joista jokainen tiivistää vastauksen s. 27 keskustelukysymyksiin esim. yhteen lauseeseen. Mitä enemmän aikaa, sitä parempi.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.25-29)


2. Erilaisuus, vähemmistöt

vähintään 2 oppituntia / kaksoistunti

Ilmaisu (UE, ET)

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: herättää nuorissa myötätuntoa ja taitoa eläytyä (empatia) erilaisuuteen. Näin nuoret tiedostavat mitä ongelmia erilaisuudesta voi seurata jokapäiväisessä elämässä. Samalla kehittyy kyky myös vastata erilaisten ihmisten tarpeisiin. 

Ohjeet: Edetkää Kaverina kaikille -oppaan sivujen 52-54 ohjeiden mukaan. Ensimmäisellä tunnilla eläydytään kirjoittamisen avulla siihen, miten vamma saattaa rajoittaa elämää sekä tehdään sokkokävely. Seuraavalla tunnilla tehdään elekielen ja viittomakielen harjoituksia tilannekorttien avulla. On siis varattava huiveja tms. vaatekappaleita silmien peittämiseksi, kopioitava tilannekortteja sekä viittomia tarpeellinen määrä (s. 54-55). Olisi tärkeää, että "osa 4":n kirjoitus saataisiin alkuun heti käytännön harjoituksen jälkeen.


Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.52-55)

3. Draamapäivä (Workshop)

 
 vähintään 3-4 oppituntia
 Ilmaisutaito (UE, näkökulmapainotuksesta riippuen moni oppiaine)

 
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: herättää nuorissa myötätuntoa ja taitoa eläytyä erilaisuuteen, tutustua erilaisiin draaman keinoihin ja prosessiin rakentaa rooli.


Materiaalit: Ohjeet (pdf)
                  LOS tiivistettynä taulukoksi (pdf)

Linkkejä:

UUTTA 2015!
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -ohjaajan opas

Tämän oppaan avulla johdattelet oppijat arkielämän tilanteista ihmisoikeuksiin toiminnallisesti ja osallistavasti


Tarinankerrontaa toiminnallisesti


VESI-oppaassa ilmaisutaitoon liittyviä tehtäviä
(integroi oppiainesta yhteistyössä luonnontieteen opettajien kanssa, Suomen UNICEF ry 2012)