1. Kun UNICEF auttoi Suomea

vähintään 1 oppitunti

HY (UE, ET)

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

Tavoite: auttaa oppilaita ymmärtämään, että pienelläkin tuella voidaan saada yhteiskunta jaloilleen. Köyhyyden kierre on katkaistavissa ja pitkäjänteinen kehitys saadaan alkuun. Lisäksi oppilaat saavat historiallisen näkökulman Suomalaiseen yhteiskuntaan 1940-1950 luvulla sekä tietoa UNICEFin alkutaipaleesta.

Ohjeet: Tarvitsette tietokoneyhteyden internettiin, josta voitte katsoa videon tai heijastaa sen videotykillä valkokankaalle. Tätä 10 min videota ei valitettavasti ole tilattavissa kouluihin, mutta UNICEFin paikallisryhmästä sen voi saada lainaan.

Materiaalit: Kun UNICEF auttoi Suomea ( Listan puolivälissä,YouTube-video)

2. Nettioppimisympäristö

vähintään 1 oppitunti

HY (BI, GE, UE)

Kohderyhmä: alakoulu -8 lk
 
Tavoite: tietokoneilla työskentely voidaan yhdistää moniin eri oppiaineisiin. Virtuaalisissa kylissä voi tutustua videoleikkeiden, flash-diaesitysten ja tietovisojen avulla elämään kahdessa kehittyvässä valtiossa; esimerkkimaat ovat Tansania Afrikassa ja Laos Aasian kaukoidässä. Esiin tulevat perinteiset tavat elää ja koulutuksen merkitys globaalien ongelmien ratkaisussa ja köyhyyden kierteen katkaisemisessa. Tansania-ympäristössä tulee esiin kolonialismin vaikutus. Oppimisympäristöissä tulee esiin aihepiirejä liittyen maantietoon (kehitysmaat), uskontoon (avustusjärjestöjen toiminta), historiaan ja yhteiskuntaoppiin (kehitysmaat, köyhyys, koulutuksen merkitys), biologiaan ja ympäristötietoon (puhdas vesi, sairaudet, malaria, hiv/aids).Lisäksi opitaan lapsen oikeuksista hauskalla tavalla. 

Ohjeet: Oppilaat avaavat nettiselaimen ja kirjoittavat selaimen osoitekenttään UNICEFin nettioppimisympäristön osoitteen www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/oppimisymparisto  tai siirtyvät sinne UNICEFin koulutoiminnan sivujen kautta ww.unicef.fi/koulut. Oppimisympäristössä etenemisessä neuvoja antaa animoitu Kamu Kamelin hahmo.

Materiaalit: Oppimisympäristö (linkki)

Linkkejä:

UUTTA 2015!
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -ohjaajan opas

Tämän oppaan avulla johdattelet oppijat arkielämän tilanteista ihmisoikeuksiin toiminnallisesti ja osallistavasti.

Gaia -Kansojen kokous -roolipeli 
Toiminnallinen menetelmä demokratiakasvatukseen, n. 3h. 
 
Stop disasters -nettipeli humanitaarisesta työstä
(9 lk.- aikuiset englanninkielinen )
  
Irti köyhyydestä järjestöjen avulla
(Schools for Africa -PowerPoint, kehitysyhteistyö)

Ilmastonmuutos
(PowerPoint)

Kehitysyhteistyön tuloksia kaavioina
(Luonnontieteiden tehtävä 2, ya/keskiaste)

Monikulttuurinen ja moninainen yhteiskunta
(Katsomusaineet tehtävä 2)