1. Veden kiertokulkua ja ilmaston muutosta käsittelevä ilmiöpohjainen opettajan opas, VESI - elämän edellytys 

 useita vaihtoehtoisia eri vaikeusasteisia 1-2 oppitunnin mittaisia toiminnallisia tehtäviä veteen ja ilmastonmuutokseen liittyen 

Luonnontieteet,  (UE, HY), ilmaisutaito, draama 

Kohderyhmä: soveltaen esiopetus, ala- ja yläkoulu, lukio

Materiaalit: vesiopas

 

2. Puhdas vesi -tarkkailutehtävä

noin puolet oppitunnista
FYKE

Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulu ja lukio

Tavoite: ymmärtää, että vesi monissakaan paikoissa ei ole juotavaa - meille niin tavallinen asia kuin puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys, ja oppia arvostamaan vettä.

Ohjeet: kerää lunta vesilasiin. Säilytä lasi luokkahuoneessa ja tarkkaile päivän aikana mitä lumelle tapahtuu. Kirjoita havaintosi vihkoon. Voit myös kerätä lasiin vettä ojasta, purosta tai lätäköstä. Tutki mikroskoopilla, minkä näköistä vesi on? Millaisia asioita havaitset mikroskoopilla? Mitä sinulle tapahtuisi, jos joisit tällaista vettä?

Linkit: likaisesta vedestä johtuvat taudit (pdf) 


3. Puhdas vesi -vedenpuhdistus

 vähintään 1 oppitunti
 FYKE

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
 
Tavoite: tutustua puhtaan veden tärkeyteen ja keinoihin puhdistaa vettä juotavaksi.

Ohjeet: Tutustukaa vedenpuhdistamisen tapoihin ja suorittakaa yksi puhdistustapa. Suorittakaa puhdistus ja tutkikaa tai arvioikaa miten puhdasta vesi on ennen/jälkeen puhdistuksen.

Materiaali: vedenpuhdistusmenetelmiä (pdf),  likaisesta vedestä johtuvat taudit (pdf) 

Linkit: Eritrea - vesi vähissä -dokumentti (YouTube)

4. Puhtaan veden saanti ja sen merkitys terveydelle

 1-2 oppituntia
FYKE (YLT, terveystieto, maantieto)

Kohderyhmä: alakoulu, soveltaen yläkoulu

Tavoite: tutustua ja ymmärtää puhtaan veden saannin merkitys terveydelle erityisesti kehitysmaaympäristössä. Havaita, miten puhdasta vettä saadaan.

Materiaali: UNICEFin oppimisympäristön aasialaisessa kylässä osiossa I annetaan perustietoa vedestä ja osion I viimeisenä kohtana on Drag and drop -peli, jossa voi kartoittaa tietämystään puhtaasta vedestä. Osiot 2 ja 3 syventävät tietoa puhtaan veden merkityksestä. Oppimisympäristön veteen liittyvä osio löytyy suoraan tästä .

Materiaali: www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/oppimisymparisto

Linkkejä:


Kaivon merkitys Tshadissa
(Video Veronique-Tshadin tyttö)

Kuivuus Eritreassa
(Video Eritrea- Vesi vähissä)

Vesikoulu

Vesijalanjäljen laskuri

Arvioi vedenkulutustasi
(Matematiikan tehtävät nro 2)

Ilmastonmuutos -PowerPoint

VESI-opas liittyen ilmastonmuutokseen ja sähköinen materiaalipankki
(Suomen UNICEF ry 2012)

Hiilidioksidipäästöt
(virtuaaliset kaaviot, prof. Hans Rosling)