1. Keskustelu lasten oikeuksista

1 oppitunti
EN

Kohderyhmä: lk. 6-9

Tavoite: Ymmärtää oikeuksien toteutumisen edellyttävän aina myös velvollisuuksien noudattamissa. Oikeutemme voivat toteutua vain kun kunnioitamme toisten vastaavia oikeuksia. Siten jokainen voi yhteiskunnassa hyvin.

Ohjeet: Tulostakaa juliste ja käykää kohdat yksi kerrallaan läpi. Voitte myös miettiä kysymystä: "Toteutuuko kohdassa kuvattu oikeus minun elämässäni?" Vastatkaa viittaamalla tai YES/NO-kylteillä ja käyttäkää fraaseja, joilla voitte ilmaista ja perustella kantanne, kuten "I think that..." tai "It's important/not important because..." Tulosta A4-versio jokaiselle liimattavaksi englannin vihkoon ja pyydä oppilaita valitsemaan 5-10 tärkeää fraasia julisteesta ja kääntämään ne kotona. Seuraavalla oppitunnilla voitte käydä oppilaiden valitsemat sanat läpi ja jatkaa keskustelua.
 
Materiaalit: pdf-juliste luokkatyöskentelyyn (A3), pdf-juliste oppilaille jaettavaksi (A4)
 

 

2. Kuunnelma (hiv/aids)

1 oppitunti
EN, Terveystieto

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio

Tavoite: tutustua hiv/aidsin kanssa elävän ihmisen elämään kuunnelman kautta ja keskustella aiheesta ryhmissä.

Ohjeet: Lataa kuunnelma UNICEFin nettisivuilta ja jaa oppilaille tehtävälomakkeet. Keskustelkaa aiheesta ryhmissä annettujen teemojen mukaan. Kuunnelman on englanninkielinen ja kestää n. 20 minuuttia.

Questions:

1. What new did you learn about hiv/aids?
2. How did Thembi get infected?
3. What are main challeges Thembi has to face in daily life? 
4. What was most stiriking about Thembi's fight against hiv/aids?
5. What do you think is the biggest problem in fighting hiv/aids in South Africa?
6. Do you think it's possible to get rid of hiv/aids for good?

Materiaalitlinkki kuunnelmaan (mp3)


3. Video elämästä hiv/aidsin varjossa - The Gift

(lukijana Gwyneth Paltrow)

 
1 oppitunti

EN, Terveystieto

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio 

Tavoite: tutustua kauniiseen, huoliteltuun, runomuotoiseen englantilaiseen kaunokirjallisuuteen. Opetella kirjoittamaan metaforat suorasanaiseksi tiivistelmäksi ja etsiä kielikuvia ja sanontoja. Tarina on vaikuttava ja muokkaa asenteitakin.

Ohjeet: Tarvitsette tietokoneyhteyden internettiin, josta voitte katsoa videon (7 min) tai heijastaa sen videotykillä valkokankaalle. Tarina on koskettava ja sisältää paljon metaforia. Opettaja voi yhdistää tarinan käsittelyyn suorasanaisen tiivistelmän laatimisen sekä kielikuvien ja sanontojen etsimisen englanniksi tai suomeksi.

Materiaalit: videolinkki (YouTube-video, kesto n. 4 min)

Linkkejä:

www.childfriendlyplaces.org
Analyze together with children the childfriendliness of the surroundings - project materials

UNICEF Canada 

(Material for teachers in English) 

Voices of youth 
(Read and learn about Human Rights)

Rights and Responsibilites poster
( Tehtävässä1, UNICEF Australia)
 
Animated articles 
(About childrens rights, each c.30 sec)

Disastergame
www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html
(8 - 9 lk. - lukio/ keskiaste, in English, level advanced)
  
Climate change
(PowerPoint in English)

Kids Inclusive
(Teachers toolkit)

Some don´t worry about tomorrow - song

Kehitysyhteistyön tuloksia kaavioina 
( Luonnontieteiden tehtävä 2, ya/keskiaste)