1. Veden kiertokulkua ja ilmaston muutosta käsittelevä ilmiöpohjainen opettajan opas, VESI -elämän edellytys 

 useita vaihtoehtoisia eri vaikeusasteisia 1-2 oppitunnin mittaisiatoiminnallisia tehtäviä veteen ja ilmastonmuutokseen liittyen 

BI, GE (UE, HY), ilmaisutaito, draama

 Kohderyhmä: soveltaen esiopetus, ala- ja yläkoulu, lukio

Materiaalit: www.unicef.fi/vesiopas
 

2.Tietoa maailmalta - teemmekö päätöksiä vanhentuneen tiedon pohjalta? (englanniksi)

vähintään 1 oppitunti

BI, GE (UE, HY)
 
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
 
Tavoite: Katsokaa alla olevasta linkistä löytyvä videoluento, josta saatte ajantasaista tietoa maailman tilanteesta sekä kehitysmaiden ja organisaatioiden yhteistyön tuloksista muun muassa tilastojen avulla.  Video todella herättää miettimään, olemmeko ajan tasalla voidaksemme ottaa kantaa maailman asioihin? Videoluennon voi katsoa myös useammassa osassa ja keskustella välillä luennon väittämistä.
 
Materiaalit: Videoluento (englanniksi)
 
Muista myös eri teemoja käsittelevät Powerpoint-esitykset.

3. Ympäristönäkökulma lapsen oikeuksissa

vähintään 2-3 oppituntia

BI, GE (UE, HY, KU)
 
Kohderyhmä: 
kaikki kouluasteet
 
Tavoite: 
havainnoida omaa lähiympäristöä eri keinoin dokumentoimalla esim. kännykkäkameralla tai piirtäen ja siten käsitellä lapsen oikeuksien sopimusta ympäristönäkökulmasta. 

Materiaalit:
 Ohjeet (pdf)      Mallivideo (YouTube)

Muista myös eri teemoja käsittelevät Powerpoint-esitykset.

4. Nettioppimisympäristön Tansania-kylä

vähintään 1 oppitunti

BI, GE, YLT (UE, HY)

Kohderyhmä: alakoulu – 8 lk

Tavoite: Tietokoneilla työskentely voidaan yhdistää moniin eri oppiaineisiin.Virtuaalisessa afrikkalaisessa kylässä voi tutustua videoleikkeiden, flash-diaesitysten ja tietovisojen avulla Afrikan luontoon ja kehitysmaan koululaisen elämään Tansaniassa. Opettajan avuksi on pedagoginen pankki, jossa on tehtäviä, joita voi integroida eri oppiaineisiin ja teemoihin.

Ohjeet: Oppilaat avaavat nettiselaimen ja kirjoittavat selaimen osoitekenttään UNICEFin nettioppimisympäristön osoitteen www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/oppimisymparisto. Oppimisympäristössä etenemisessä neuvoja antaa animoitu Kamu Kamelin hahmo. Toistaiseksi opettaja ei voi printata valmiita tehtäväpohjia, jotka liittyvät maantietoon (kehitysmaat), uskontoon (avustusjärjestöjen toiminta), historiaan ja yhteiskuntaoppiin (kehitysmaat, köyhyys, koulutuksen merkitys), biologiaan ja ympäristötietoon (sairaudet, malaria, hiv/aids).

Materiaalit: Oppimisympäristö ja Tansania-kylä

5. Nettioppimisympäristön Laos-kylä

vähintään 1 oppitunti

BI, GE, YLT (UE, HY)

Kohderyhmä: alakoulu – 8 lk

Tavoite: Tietokoneilla työskentely voidaan yhdistää moniin eri oppiaineisiin. Virtuaalisessa aasialaisessa kylässä teemana on puhtaan veden vaikutus terveyteen Laosissa. Videoleikkeiden, flash-diaesitysten ja tietovisojen avulla tutuksi tulevat myös lapsen oikeudet ja jokapäiväinen elämä. Kylässä on myös yleistietoa maista ja niiden luonnosta.

Ohjeet: Oppilaat avaavat nettiselaimen ja kirjoittavat selaimen osoitekenttään UNICEFin nettioppimisympäristön osoitteen www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/oppimisymparisto. Oppimisympäristössä etenemisessä neuvoja antaa animoitu Kamu Kamelin hahmo. Virtuaalisten kylien aiheet liittyvät maantietoon (kehitysmaat), uskontoon (avustusjärjestöjen toiminta), historiaan ja yhteiskuntaoppiin (kehitysmaat, köyhyys, koulutuksen merkitys), biologiaan, ympäristö- ja terveystietoon (sairaudet esim. malaria, puhtaan veden ja hygienian merkitys terveydelle).

Materiaalit: Oppimisympäristö ja Laos-kylä 

Linkkejä:

Kulttuurit tutuiksi -materiaali
(Löytyy katsomusaineiden alta)

VESI-opas liittyen ilmastonmuutokseen ja sähköinen materiaalipankki
(Suomen UNICEF ry 2012)

Ilmastonmuutos
(PowerPoint-esitys)

Arvioi vedenkulutustasi
(Tehtävän 2 taulukko apuna)

Vesijalanjäljen laskuri

Vesikoulu

Englanninkielinen katastrofien hallintaa mallintava peli
www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html
 (8-9 lk. - lukio englanninkielinen, vaativa )