1. Tarinan rakenne, kuuntelemisen taito


1-2 oppituntia, hyvin joustava työtapa

Äidinkieli, ilmaisutaito

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

Tavoite: Perusidea on opettaa oppilaille tarinan rakennetta käännekohtineen. Harjoitusta on helppo muokata kohderyhmän tason mukaan ja edetä joka kerta eteenpäin viimeksi opitusta. Keskeiset opittavat asiat ovat tarinan perusasiat (päählö(t), tapahtumaaika ja -paikka jne.), pysähtyminen kuvailuun ja  juonen kehittely. Harjoituksen avulla voi opettaa myös lausetajua tai isommille oppilaille kappalejakoa. Lisäksi harjoituksessa tulee esille kuuntelemisen taidon tärkeys.

Materiaalit: Tarinankerronnan harjoittelua (pdf)


2. Kirjoittaminen ja aineaiheita


1-3 oppituntia

Äidinkieli

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: Kirjoittaa vastinekirjoitus tai aineistopohjainen aine annettuun tekstiin pohjaten.

Ohjeet: Valitse yksi teksteistä, silmäile se läpi ja kirjoita joko vastinekirjoitus tai aineistoaine. Muotoile kirjoitukselle oma otsikko. 

Materiaalit: Mielipidekirjoitus (pdf), Kirjoitus lapsen oikeuksista (pdf)

3. Yläkoulu: Luetunymmärtäminen / Lapsen oikeudet / Elämänhallinta

 noin puoli oppituntia
 Äidinkieli, katsomusaineet, terveystieto

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: Harjoitella luetunymmärrystä, kommunikointia ja mielipiteenmuodostamista. Samalla saadaan tietoa lapsen oikeuksista.

Ohjeet: Sivun mittaisia luetunymmärtämisiä, tositarinoita nuorista eri puolilta maailmaa löytyy Kaverina kaikille -oppaan sivuilta 15, 16, 17 ja 18. Luetaan tekstit ja vastataan tarinasta oleviin 4-5 kysymykseen. Lopuksi keskustellaan yhdessä lasten oikeudesta nimeen ja lasten rekisteröinnistä ja kuinka tärkeää se on, jotta voi saada muita tukitoimia ja varmistaa muiden oikeuksien toteutuminen. Hyödyllisiä nettiosoitteita nuorten tukipalveluista on koottu Kaverina Kaikille -oppaan sivulla 46.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s. 15-18)

4. Alakoulu: Luetunymmärtäminen / Lapsen oikeudet / Elämänhallinta

1 oppitunti

Äidinkieli, katsomusaineet, terveystieto

Kohderyhmä:
 alakoulut

Tavoite: Harjoitella luetunymmärrystä, kommunikointia ja mielipiteenmuodostamista. Samalla saadaan tietoa lapsen oikeuksista.

Ohjeet: Sivun mittaisia alakouluille sopivia luetunymmärtämisiä, tositarinoita nuorista ja lapsista eri puolilta maailmaa löytyy Kaverina kaikille -oppaan sivuilta 16, 35, 50 ja 51. Luetaan tekstit ja vastataan tarinasta oleviin 4-5 kysymykseen. Lopuksi keskustellaan, mistä paikoista ja miten alaikäinenkin voi saada tukea eri elämäntilanteissa. Opettaja voi mainostaa hyödyllisiä nettiosoitteita lasten ja nuorten tukipalveluista Kaverina Kaikille -oppaan sivun 46 jälkimmäisestä luettelosta.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.16,35,45,50-51)

Linkkejä:


UUTTA 2015!
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -ohjaajan opas

Tämän oppaan avulla opetat oppilaille ilmaisun ja draaman keinoja. Samalla tuet koulun kasvatustehtävää (yhteisöllisyys, ryhmähenki,osallisuus, hyvinvointi).

Tarinankerronnan harjoittelua
(oppimisympäristön tehtäviä)

Viestintä- ja mediakasvatus

Ilmaisu- ja draamakasvatus