Kesto: 1 oppitunti
Luokka-aste: 3.-6.
Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• tutustua erilaisiin vaikuttamiskeinoihin
• harjoitella aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä
• pohtia, miten haluaisi itse vaikuttaa esimerkiksi lapsen oikeuksien edistämiseksi
• (saada kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta)

Tarvikkeet:

Lapsen oikeuksien teemat (kts. ohje kohta 3.), makaroneja, 9 tai 14 purkkia / kuppia, kyniä, papereita,
Lapsen oikeuksien timantti –kortit (valinnainen)
Vaikuttajan monet keinot –kortit. Liitteet sivun alaosassa.

Ohjeet:

Vaikuttamisen monet keinot -harjoituksen voi toteuttaa sellaisenaan ja tutustua yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Työtapaehdotuksena on, että harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi osana lapsen oikeuksiin liittyvää monialaista oppimiskokonaisuutta käsiteltäessä jotain oikeutta. Tällöin ryhmän kanssa voidaan suunnitella ja toteuttaa vaikuttamisprojekti, jonka tavoitteena on käsiteltävän oikeuden edistäminen.

 1. Kertaa, että lähes kaikki maailman maat, myös Suomi, ovat sitoutuneet noudattamaan Lapsen oikeuksien sopimusta. Tämä tarkoittaa, että sopimuksen toteutumisesta huolehtiminen on valtion ja aikuisten vastuulla. Huolimatta lupauksista oikeudet eivät toteudu kaikkien lasten kohdalla. On tärkeää, että kaikki lapset ja aikuiset tuntevat lapsen oikeudet, jotta niiden toteutumista osataan vaatia. Myös lapset voivat monella tavalla edistää ja vaatia oikeuksiensa toteutumista.
 2. Kerro, että seuraavaksi pohditte, miten oppilaat voisivat olla muuttamassa koulua / kuntaa tai lähiympäristöä / Suomea / maailmaa sellaiseksi, jossa lapsen oikeudet toteutuvat entistä paremmin. Sopikaa yhdessä harjoituksen viitekehykseksi joko koulu,
  kotikunta tai lähiympäristö, Suomi tai maailma.
 3. Valitkaa lapsen oikeus, jonka toteutumista haluatte edistää. Voitte joko valita yhteisen oikeuden tai oppilaat voivat valita esimerkiksi Lapsen oikeuksien timantti -korttien avulla oikeuden, jonka toteutumista tulisi edistää. Pyydä oppilaita pohtimaan:
  - Mitä valittu oikeus tarkoittaa ja miksi se on tärkeä?
  - Mikä asia estää oikeutta toteutumasta?
  - Miten oikeus voisi toteutua entistä paremmin? Miten oikeuden toteutumisen ”este” saadaan
  poistettua?
  - Voitteko itse muuttaa asian vai pitääkö teidän vaikuttaa ihmisiin, jotka voivat muuttaa asian?
  - Kenen pitää tehdä ja mitä, jotta oikeus toteutuu paremmin? Muistuta oppilaita, että muutokseen tarvitaan aina toimija ja toiminta!
 4. Jaa oppilaille Vaikuttajan monet keinot -kortit. HUOM! Voit jättää korteista pois ne, jotka katsot olevan liian vaikeita ryhmällesi.
 5. Pyydä oppilaita tarkastelemaan kortteja ja pohtimaan:
  - Mikä on mielestänne paras vaikuttamiskeino, jotta valittu oikeus toteutuu paremmin?
  - Miksi valitsemanne vaikuttamiskeino on mielestänne hyvä keino?

Purku:

 1. Käykää yhdessä läpi, mitä tavoitteita ja keinoja kukin ryhmä on valinnut sekä valintojen perustelut.
 2. Kerratkaa, että ihmisoikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti valtion vastuulla. Jokaisen tehtävänä on kunnioittaa muiden oikeuksia. Lisäksi jokainen voi omalla toiminnallaan edistää oikeuksien toteutumista.


HUOM! Voitte laajentaa harjoitusta suunnittelemalla keskustelun pohjalta vaikuttamistempauksen, jonka toteutatte yhdessä.


Alkuperäinen lähde: Harjoitus muokattu. Global Citizenship in the Classroom, s.18. Oxfam, 2015.


Avaa liite (PDF)

Suomeksi


Tehtävä osana materiaalia

Lapsen oikeus! (Opas)

Tehtävä osana materiaalia

Lapsen oikeus! (Opas)


Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.