Kesto: 20 min.
Luokka-aste: 1.-2., 3.-6.
Oppiaine: ympäristöoppi, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, terveystieto
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• oivaltaa, että lapsilla on erilaiset lähtökohdat, joihin he eivät itse voi vaikuttaa
• eläytyä erilasten lasten asemaan
• kehittää empatiataitoja
• ymmärtää, että lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle alle 18-vuotiaalle

Tarvikkeet:

Liikkumiseen sopiva tila (esim. koulun käytävä, piha, liikuntasali, luokasta tilaa raivattuna),
Askel eteenpäin -roolikortit, Askel eteenpäin -väitteet. Liitteet sivun alaosassa.

Ohjeet:

OHJEET:

 1. Pyydä oppilaat seisomaan riviin. Kerro, että kohta jaat heille roolit, joihin he eläytyvät ja pohtivat, miten erilaiset oikeudet toteutuvat roolihahmon kohdalla.
 2. Jaa jokaiselle oppilaalle roolikortti.
  HUOM! Lue roolikortit etukäteen ja varmista, ettei siellä ole liian vaikeita tai raskaita rooleja ryhmäläisillesi. Voit myös keksiä roolit itse.
 3. Pyydä oppilaita ensin kuvitteellisesti irtautumaan omasta identiteetistään hyppimällä ja ravistelemalla kehoaan. Pyydä oppilaita sen jälkeen lukemaan roolikorttinsa ja olemaan näyttämättä sitä muille.
 4. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja samaistumaan roolihahmoonsa. Kerro, että esität heille apukysymyksiä, joihin he voivat keksiä roolihahmonsa kannalta vastauksia:
  - Minkä ikäinen olet?
  - Missä maassa ja minkälaisessa paikassa asut?
  - Minkälainen on perheesi ja keitä siihen kuuluu?
  - Minkälaisessa talossa asut?
  - Mitä vanhempasi tekee / tekevät työkseen?
  - Mikä on äidinkielesi?
  - Minkälaista on arkielämäsi nyt?
  - Oletko koulussa?
  - Miten vietät vapaa-aikaasi?
  - Mitä haluat tehdä aikuisena?
 5. Kerro, että seuraavaksi esität väitteitä. Jos väittämä pitää paikkansa roolihahmon kohdalla, oppilaan tulee ottaa yksi askel eteenpäin. Jos väittämä ei pidä paikkaansa, oppilas pysyy paikallaan. HUOM! Voit valita väitteistä ryhmällesi sopivat.

  Vinkki! Voit keskittää väittämät tietyn teeman, esimerkiksi puhtaan veden, ympärille. Esimerkkiväittämiä:
  - Minulla on joka päivä tarpeeksi puhdasta juomavettä.
  - Saan vettä hanasta, eli minulla ei mene kauaa veden hakemiseen.
  - Voin peseytyä joka päivä, sillä vettä ei tarvitse säästää.
  - Vettä on helposti saatavissa ja voin pestä kädet aina halutessani.

 6. Kun kaikki väittämät on luettu, pyydä, että jokainen jää seisomaan siihen, mihin on tehtävän aikana edennyt. Pyydä oppilaita katsomaan ympärilleen.

Purku:

 1. Pyydä keskustelun jälkeen oppilaita luopumaan roolista ja palaamaan omaksi itsekseen. Voit pyytää oppilaita esimerkiksi ”ravistelemaan” roolin irti itsestään kehoaan heiluttamalla.
 2. Kysy väitteiden esittämisen jälkeen seuraavia kysymyksiä:
  - Mikä oli roolihahmosi?
  - Miltä harjoitus tuntui, kun liikuit muiden edelle / jäit viimeiseksi?
  - Millä tavoin roolihahmosi tilanteeseen ja tulevaisuuteen voisi mielestäsi vaikuttaa?
  - Pystyykö roolihahmosi vaikuttamaan omaan tilanteeseensa?
  - Kuvastaako tilanne mielestänne yhteiskuntaa? Miten?
  - Tuntuiko missään vaiheessa, että oikeuksianne loukataan? Mitä asialle voisi tehdä? Mistä epäkohdat mielestänne johtuvat? Mitä itse ehkä voisit tehdä asioiden muuttamiseksi?

  HUOM! Harjoituksen ohjaajalla on tärkeä tehtävä esittää lisäkysymyksiä ja purkaa stereotypioita.

 3. Kertaa, että jokainen lapsi on yhtä arvokas ja jokaiselle kuuluvat samat oikeudet riippumatta lapsen kotimaasta, perheen varallisuudesta, kielestä, sukupuolesta tai mistään muusta tekijästä. Ensisijainen vastuu oikeuksien toteutumisesta on valtiolla, maiden johtajilla, ja aikuisilla. Jos oman maan johtajat eivät pysty huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta, on muiden velvollisuus auttaa. Myös lapset voivat omalla toiminnallaan edistää
  oikeuksien toteutumista lähiympäristössä sekä vaatia aikuisia ja päättäjiä turvaamaan oikeudet.
 4. Harjoituksen oivallusta voit havainnollistaa sanomalla oppilaille seuraavasti: ”Te ette voineet vaikuttaa siihen, minkä lapun saitte. Samoin myöskään lapsi ei voi vaikuttaa siihen, millaiseen ympäristöön syntyy. Jokaiselle kuuluvat samat oikeudet.”

Avaa liite (PDF)

Suomeksi


Tehtävä osana materiaalia

Lapsen oikeus! (Opas)

Tehtävä osana materiaalia

Lapsen oikeus! (Opas)


Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.