Länkar till Vattenhandledningen

UNICEF:

http://www.youtube.com/user/uniceffi

Finska UNICEFs kanal med videor för skolbruk. Material på svenska under rubriken Skolmaterial.

http://youtube.com/user/unicefsverige

UNICEF Sveriges kanal med material för skolor.

http://unicef.se/skolor

Material för skolor, främst om barnets rättigheter.

Vatten:

http://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial

Finska Röda Korsets undervisningsmaterial, bl a om vatten och klimat.

http://www.miljo.fi/sv-FI

Hemsida om ett redan avslutat vattenrelaterat undervisningsprojekt i statens miljöförvaltnings regi.

http://www.sida.se

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete i Sverige har sidor om ”Globala utmaningar”, bl a om vatten.

Vattenrening:

http://www.miljo.fi

Information bl a om rening av avloppsvattnet på sommarstugan. Skriv in t.ex. sökordet ”stugan”.

http://www.stockholmvatten.se/Skolan_start

Vattenverkets webbplats innehåller information och spel om rening av avloppsvatten. Skolsidorna vänder sig i första hand till lärare och elever i åk 3-6.

Klimatförändringen:

http://www.so-rummet.se

Omfattande webbplats med material av och för lärare och länkbibliotek, bl a med material om klimatförändringen.

http://klimatguiden.fi

Sidorna om klimatförändringen är producerade av Finlands miljöcentral, Aalto-universitetet och Meteorologiska institutet. Platsen är främst avsedd för lärare.

Globalt lärande:

http://www.maailmankoulu.fi/node/228

En lista på länkar till globalt lärande, ordnade enligt teman och läroämne. Materialet omfattar nätspel, morgonsamlingar, färdiga PowerPoint-presentationer, musik, videor och annat.

http://www.plansverige.org/skola

Webbplatsen innehåller material för skolor, bl a filmer, rollspel och övningar.

http://vetamix.net

Svenska YLE:s material för skolundervisning, främst videor.

http://www.globalis.se

http://varldskoll.se

Två av FN:s webbplatser med statistik, kartor och annan information över tillståndet i världen.

Drama:

http://www.tiinarokka.se

http://www.dramaportalen.se

Två sidor med dramaövningar.

Videor på engelska:

http://www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU

UNICEF: Climate change and children. Video om hur klimatförändringen påverkar världens barn.

https://www.youtube.com/watch?v=BYPlzJAqz8k

Paint for the planet –Lakshmi’s message. I videon målar indiska Lakshmi en bild av klimatförändringen.

https://www.youtube.com/watch?v=A_5zJIgrlA4

Paint for the planet – Charlotte’s message. I videon målar engelska Charlotte en bild av klimatförändringen.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EDIP71Lviys

I videon funderar isbjörnar på pimpelfiske på orsaker till klimatförändringen.

Engelskspråkiga webbplatser:

http://www.enoprogramme.org/

Ett nätverk koordinerat från Finland om undervisning av miljöfrågor i skolan.

http://climate.nasa.gov/interactives/global_ice_viewer

NASA:s webbplats som visar glaciärernas tillstånd på olika håll i världen. Bilderna visar hur glaciärerna har krympt.

http://www.waterfootprint.org

Water Footprint Network. Information om vattenfotavtrycket och hur det skapas.